Nowa wersja struktury JPK EWP od 2022 roku

Redakcja PIT.pl

MF poinformowało o opublikowaniu nowej struktury logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji przychodów - JPK_EWP(3), która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Aby zapewnić czas na aktualizację oprogramowania, organy podatkowe mogą wymagać struktury JPK_EWP(3) nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 roku.

» Nowe wzory JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2) dostępne na ePUAP

Nowa struktura logiczna JPK 2022

Publikacja struktury wynika z nowych regulacji, które dotyczą m.in. wzoru ewidencji przychodów. Zostały one wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z dnia 27 grudnia 2021 roku.
Uwaga! W nowej wersji struktury zostały dodane dwie stawki podatkowe: 12% i 14% oraz fakultatywny węzeł Wykaz, który zawiera wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o którym mowa w § 12 ww. rozporządzenia.

Struktura jest dostępna na stronie Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Struktury JPK.

Źródło: MF

JPK Jednolity Plik KontrolnyVAT