Nowa wersja druku PIT-16A do dochodów (przychodów) uzyskanych w 2022 roku

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy wzór formularza PIT-16A wykorzystywanego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej. Nowa wersja druku będzie miała zastosowanie do dochodów, przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 roku.

» MF przygotowało nowy druk PIT-11 (29). Modyfikacje dotyczą Polskiego Ładu

Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje podatkowe nowo przygotowanego wzoru druku PIT-16A, który będzie wykorzystywany w przyszłorocznych rozliczeniach PIT. Druk PIT-16A w wersji 13. zastąpi druk PIT-16A w wersji 12.

Źródło: shutterstock

PIT-16A w wersji 13. do rozliczenia za 2022 rok

Wersją obowiązującą przy rozliczaniu dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 roku będzie wersja 13. druku PIT-16A. Jak informuje resort finansów ,, Konsultowany wzór formularza uwzględnia zmiany wprowadzane ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, zawartej w druku sejmowym nr 2186 i druku senackim nr 714. Ustawa zmienia ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

PIT-16A wersja 13.

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego / MF

Wśród wprowadzanych zmian jest możliwość obniżenia podatku dochodowego w formie karty podatkowej o kwotę stanowiącą 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z tytułu opodatkowania w formie karty podatkowej”.

Karta podatkowaRozliczenie rocznePolski ŁadSkładka zdrowotna