Nowa matryca VAT od 1 lipca - gdzie znaleźć nowy numer CN i PKWiU

Iwona Maczalska

Od 1 lipca br. zaczynają obowiązywać długo wyczekiwane zmiany w podatku VAT. Zmianie ulegnie w szczególności matryca stawek podatku VAT. Spowoduje ona konieczność ustalenia przez podatników kodów Nomenklatury scalonej (CN) ich towarów bądź ustalenie nowego PKWiU w przypadku usług.

» Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca

Od 1 lipca 2020 roku towary na potrzeby VAT oznaczane będą przy użyciu Nomenklatury scalonej (CN) bądź Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Co bardzo ważne – przestanie obowiązywać dotychczas stosowana Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008). Zastosowanie będzie miało wyłącznie PKWiU 2015. Oznacza to, że od 1 lipca towary będą klasyfikowane według  nomenklatury CN, natomiast usługi zgodnie z PKWiU 2015.

Zmiany te z jednej strony spowodują ujednolicenie stawek podatku VAT dla poszczególnych grup towarów (działów CN), z drugiej strony nałożą na podatników dodatkowy obowiązek, choćby nawet konieczność bieżącego kontrolowania, czy nie zmienia się klasyfikacja ich towaru.

» Nowa matryca stawek VAT a kasy fiskalne

Klasyfikacja towaru zgodnie z nową matrycą VAT

Zmiany, które weszły w życie 1 lipca mogą być dla niektórych podatników dużym wyzwaniem, ze względu na konieczność zapoznania się z kodami nomenklatury scalonej, z którą do tej pory nie mieli styczności. Podatnicy będą musieli nie tylko dokonać kwalifikacji swoich towarów według obowiązującej nomenklatury CN, lecz także przyporządkować do nich nowe stawki podatku VAT. Zadanie to może się okazać problematyczne, szczególnie w przypadku towarów posiadających złożony skład.

Ustalanie kodu nomenklatury scalonej CN

Aktualnie obowiązującą Nomenklaturą scaloną jest nomenklatura wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Znaleźć je można na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, lub korzystają z poniższej tabeli:

POBIERZRozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej  
POBIERZ  Opisowa wersja Nomenklatury Scalonej 2020

Nomenklatura scalona dostępna jest również w Przeglądarce Taryfowej, zamieszczonej na stronach internetowych  Ministerstwa Finansów.

Aby ustalić kod CN (posiadając stary numer PKWiU 2008) warto skorzystać opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny kluczy powiązań między kodami CN 2020 a obowiązującym PKWiU 2015, a także kluczami powiązań między starym PKWiU 2008 a nowym PKWiU 2015. Klucze powiązań będące załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego znaleźć można na stronie: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html

Masz problem z nową klasyfikacją oraz ustaleniem stawki VAT? Skorzystaj z WIS

Podatnicy mający wątpliwości, co do prawidłowej klasyfikacji interesującego ich towaru bądź usługi, mogą skorzystać z Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), wprowadzonej nowelizacją o VAT. WIS jest decyzją wydawaną przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której na wniosek podatnika klasyfikowany jest interesujący go towar, bądź usługa oraz wskazywana jest stawka VAT

Wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE, także w formie tradycyjnej listownie, bądź w drodze osobistej wizyty w urzędzie. Wniosek o wydanie WIS nie jest jednak darmowy. Wniosek o WIS na jeden towar lub usługę podlega opłacie 40 zł.

Zmiany w VATKoronawirus w PolsceVAT