Nowa matryca stawek VAT a kasy fiskalne

Ewelina Czechowicz

Wchodząca od dziś nowa matryca stawek VAT wymusi przeprogramowanie kas fiskalnych.

Posiadacze kas fiskalnych w związku z nowymi stawkami VAT będą musieli dokonać zmian i zaktualizować posiadane urządzenia. Zmian można dokonać samodzielnie albo przy pomocy serwisanta.

Nowa matryca stawek VAT musi zostać wprowadzona we wszystkich kasach fiskalnych – zarówno urządzeniach online’owych, jak i kasach z papierową lub elektroniczną kopią paragonu. Wszystkie kasy muszą mieć stawki VAT przypisane do określonych liter zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki VAT w kasach fiskalnych obowiązują już od 1 maja 2019 r., i musiały zostać zaktualizowane do 31 lipca 2019 r.

Wytyczne dotyczące przypisywania stawek VAT do określonych liter znajdują się w § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia:

6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:

5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Teraz każdy podatnik powinien samodzielnie ustalić prawidłowe stosowanie stawek podatku VAT dla sprzedawanych towarów lub świadczonych usług. Niektóre urządzenia wymagać będą wezwania serwisu by dokonać zmian.

Nowe przepisy mają uprościć system stawek i wyeliminować sytuacje, gdy podobne do siebie produkty są inaczej opodatkowane.

» Kasy wirtualne już od 1 czerwca 2020 roku

To oznacza dla przedsiębiorców m.in. konieczność aktualizacji danych księgowych i magazynowych oraz wprowadzenie zmian w użytkowanych urządzeniach fiskalnych.

» Czy wróci ulga na zakup kasy fiskalnej starego typu?

Dodatkowo trzeba pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przegląd techniczny urządzenia fiskalnego należy wykonywać nie rzadziej niż co 24 miesiące i za każdym razem po odwieszeniu działalności gospodarczej.

Kasy fiskalneZmiany w VATVAT