Pobierz e-pity 2018

Nawet 1 zł niedopłaty PIT zwrócisz do urzędu skarbowego

Iwona Maczalska 18.03.2015 09:00 (aktualizacja: )

Każda kwota niedopłaty podatku PIT, nawet ta symboliczna, polega co do zasady wpłacie do urzędu skarbowego do dnia 30 kwietnia. Należy więc skrupulatnie wpłacić nawet niewielkie kwoty wynikające z zeznania podatkowego.

Wielu podatników roczne rozliczenie deklaracji PIT za 2014 rok ma już za sobą. Osoby, które w swoim zeznaniu podatkowym zanotowały niedopłatę podatku zobowiązane są do zwrotu kwoty niedopłaty urzędowi skarbowemu. Ostateczny termin uregulowania należności mija 30 kwietnia.

Zapłać niedopłatę podatku PIT za 2014 rok
Źródło: Thinkstock

Czym jest niedopłata podatku PIT?

Poprzez niedopłatę podatku (zobowiązanie podatkowe) należy rozumieć różnicę pomiędzy podatkiem naliczonym podatnikowi a pobranymi (wpłaconymi) zaliczkami na podatek w ciągu roku. Niedopłata podatku może zatem powstać m.in. gdy:

  1. podatnik nie rozliczy wszystkich zaliczek miesięcznych,
  2. miesięczne zaliczki na podatek były pobierane według stawki 18%, a nasze dochody przekroczyły próg podatkowy 85 528 zł, więc powinny być opodatkowane już wg wyższej 32% stawki,
  3. gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł rozliczanych według 18% podatku dochodowego, a łącznie przychody spowodowały przekroczenie progu podatkowego i konieczność zastosowania 32% stawki,
  4. gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł i doszło do podwójnego uwzględnienia kwoty wolnej od podatku.

Nawet 1 zł zwrócić do urzędu skarbowego

Podatnik zobowiązany jest zwrócić do urzędu skarbowego nawet najdrobniejszą niedopłatę podatku. Niedopłatę tę można uregulować dokonując przelewu na konto właściwego dla podatnika urzędu skarbowego, bądź też podczas osobistej wizyty w kasie urzędu skarbowego.

Kalkulator odsetek podatkowych i ustawowych

Nieuregulowany podatek PIT nie zawsze z odsetkami

Nie każda niedopłata podatku PIT od razu podlega naliczaniu odsetek podatkowych. Odsetek tych nie nalicza się bowiem w przypadku, gdy wartość niedopłaty nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską, a wiec 8,70 zł. Dopiero przekroczenie tej kwoty skutkuje naliczaniem odsetek od zaległości podatkowej.

Iwona Maczalska,
PIT.pl