Nadal można wnioskować o mikropożyczki. Jeszcze wiele małych firm nie skorzystało z pomocy

Ewelina Czechowicz

Władze Krakowa zachęcają przedsiębiorców do brania mikropożyczek do 5 tys. zł z tarczy antykryzysowej. Z tej formy pomocy wciąż nie skorzystało 46 tys. małych firm pod Wawelem. Gdyby wnioski zostały złożone, do krakowskiej gospodarki udałoby się wprowadzić kolejnych 230 mln zł – mówił 8 września wiceprezydent Bogusław Kośmider.

Nadal można wnioskować o mikropożyczki. Jeszcze wiele małych firm nie skorzystało z pomocy
Źródło: shutterstock.com

Przypomnijmy, że bezzwrotne pożyczki dla firm w wysokości 5 tys. zł udzielane są małym firmom zatrudniającym od 1 do 9 osób i samozatrudnionym. Już wiele firm skorzystało z tej pomocy dla ratowania swoich działalności gospodarczych i uzyskało umorzenie zobowiązania. Jednak nadal są przedsiębiorcy, którzy tego nie uczynili.

Dla kogo mikropożyczka?

O środki w formie mikropożyczki do 5 tys. zł mogą wnioskować właściciele firm zatrudniających do dziewięciu osób lub samozatrudnieni. Jednym z podstawowych warunków uzyskania pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 marca 2020 r. Mogą ją dostać osoby, które po 1 marca zawiesiły działalność, a potem ją wznowiły.

Zgodnie art. 15zzd ust. 1 ustawy - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, starosta może na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r. (wprowadziła zmianę okresu tarcza 3.0) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Jak uzyskać mikropożyczkę?

Aby uzyskać mikropożyczkę, trzeba złożyć wniosek o pożyczkę do powiatowego urzędu pracy. Wniosek można złożyć elektronicznie za pośrednictwem praca.gov.pl

Mikropożyczka - na co można ją przeznaczyć?

Mikropożyczkę można przeznaczyć na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą, na podatki, składki, leasing czy najem lokalu. To pomoc jednorazowa i bezzwrotna pod warunkiem, że od momentu otrzymania wsparcia firma będzie działać przez trzy miesiące. Umorzenie następuje automatycznie – nie trzeba składać wniosku.

Mikropożyczka nie podlega egzekucji - wyjaśnia ministerstwo pracy

Mikropożyczki są udzielane w ramach rządowej tarczy antykryzysowej i mogą być łączone z innymi formami wsparcia.

Wniosek o umorzenie pożyczki jest niepotrzebny

Zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami przedsiębiorca był zobowiązany do złożenia wniosku o umorzenie pożyczki po upływie trzech miesięcy od otrzymania wsparcia. Przepisy tarczy 4.0 zniosły ten obowiązek.

Urzędy mają możliwość sprawdzić, czy przedsiębiorca prowadzi działalność za pośrednictwem baz CEIDG czy KRS. Z łatwością mogą ustalić, czy był aktywny przez 3 miesiące od przyznania mu pieniędzy.

Mikropożyczka nie stanowi przychodu

Ponadto przypominamy również  przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Dlatego też przedsiębiorcy zgodnie z brzmieniem art. 15 zzd ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) nie będą mieć obowiązku zapłaty podatku od umorzonej kwoty pożyczki.

Mikropożyczka