Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

"Mitręga księgowych" trwa nadal, po 1 lipca też trzeba będzie liczyć wynagrodzenia podwójnie

Ewelina Czechowicz

Od piątku 1 lipca 2022 r. zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa zmieniająca Polski ład 1.0. Księgowe miały mieć mniej pracy, ponieważ miał zostać zniesiony obowiązek podwójnego naliczania płac. Jednak nie zostanie zniesiony do końca. Dlaczego? – wyjaśniamy

Niskie podatki wprowadzone jako naprawa Polskiego ładu miały znieść obowiązek podwójnego liczenia płac. Zniosą tylko w zakresie „rolowania” zaliczki. Obowiązują bowiem nadal przepisy mówiące o tym, że składkę zdrowotną trzeba ograniczyć do wysokości zaliczki obliczanej na dzień 31 grudnia 2021 r. Na forach księgowych słychać głosy, że to błąd i kolejne przeoczenie ustawodawcy.

Zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.

Zapisy ustawy nowelizujące ustawę o podatku dochodowym – Polski ład 2.0 nie precyzują zmiany stawiki podatku dla określonych miesięcy na 12 %. Ustawodawca wskazuje, że przepis wchodzi w życie od 1 lipca 2022 r., stąd przedsiębiorcy obliczający zaliczkę na podatek dochodowy za czerwiec będą mogli skorzystać z obniżonej 12 % stawki, w przypadku kiedy rozliczają się na zasadach ogólnych. Inaczej wygląda naliczanie wynagrodzeń dla pracowników tu ważny będzie termin wpływu środków na rachunek pracownika.

Osoby naliczające pensje czeka ciężki początek wakacji, nie wszystkie programy księgowe są przygotowane na zmiany i zaktualizowane.

10 ważnych zmian w PIT od 1 lipca 2022 r. - PIT.pl

Mitręga księgowych trwa nadal od 1 lipca nadal trzeba liczyć wynagrodzenia podwójnie

Zaliczka na podatek z umowy o pracę

W przypadku umów o pracę ustawa precyzuje, ze stawka dotyczy dochodów osiągniętych od lipca 2022 r., przepisy wskazują, że jeżeli pobrano 17% zaliczki w lipcu a nie wpłacono jej fiskusowi to należy dokonać zwrotu zaliczki na rzecz pracownika. W przypadku umów o pracę ważny będzie zatem wpływ wynagrodzenia na konto pracownika a nie moment zlecenia przelewu. W przypadku kiedy pracownik otrzyma środki już w lipcu PIT powinien wynieść 12 proc.

"Polski ład 2.0" już od lipca. Sprawdzamy, jak będą wyglądały nasze pensje - Bankier.pl

W związku z wejściem w życie Polskiego ładu zmieni się od stycznia 2022 roku roczna stawka podatku PIT z 17% na 12% w I progu podatkowym. Stąd zaliczki od lipca 2022 r. będą liczone według nowej 12 % stawki PIT.  Dlatego przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych będą mogli zapłacić zaliczkę z działalności gospodarczej za czerwiec uwzględniając 12% stawkę podatku.

Podstawa opodatkowania

Sposób obliczenia podatku za 2022 r.

Do 120.000 zł              

12% minus kwota zmniejszająca podatek tj. 3600 zł

Powyżej 120.000 zł

10.800 zł plus 32% od nadwyżki ponad 120.000 zł

Źródło: Pit.pl

Polski Ład 2.0: Nowa skala podatkowa za 2022 r. i kwota zmniejszająca podatek (projekt zmian) - PIT.pl

Zmiany w zasadach naliczania wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r.

Ważny będzie też termin zapłaty wynagrodzenia na konto pracownika. Dla wynagrodzeń, które trafią do pracowników do 30 czerwca 2022 r. będzie obowiązywać 17 % PIT. Wynagrodzenia będą liczone jak dotąd. Z kolei dla pensji, które będą do dyspozycji pracownika od 1 lipca 2022 r. PIT wyniesie 12 %, zastosowanie będzie miała też zmieniona kwota zmniejszająca podatek, dodatkowo zniknie ulga dla klasy średniej.

Polski ŁadOdliczenia w PITKsięgowość