Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ministerstwo finansów chce wprowadzić faktury ustrukturyzowane

Ewelina Czechowicz

W wykazie prac legislacyjnych pojawił się projekt nowelizacji ustawy o VAT. Wynika z niego możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Ministerstwo Finansów przygotowuje zachęty do korzystania z tej formy dokumentów księgowych.

Faktury wysyłane i otrzymywane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur

Faktury te mają być możliwe do wystawienia i otrzymywania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). KSeF to system teleinformatyczny, który będzie  służył do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych, jak również do ich przechowywania, oznaczania numerem identyfikującym przydzielonym przez ten system, weryfikowania zgodności z określonym wzorem takiej faktury.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu " system będzie służył do analizy i kontroli danych z faktur ustrukturyzowanych oraz wysyłał komunikaty dotyczące wystawienia, odrzucenia albo braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej. Dzięki skorzystaniu z wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF podatnicy zostaną zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji".

faktury ustrukturyzowane
Źródło: shutterstock.com

Preferencje dla korzystających z faktur ustrukturyzowanych

Dla podatników wystawiających w całym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury ustrukturyzowane, którzy spełnią określone wymagania, projektowana ustawa wprowadzi preferencję - skrócony z 60 dni do 45 dni termin zwrotu podatku VAT.

Resort finansów wskazuje, że nowe przepisy mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT i przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników poprzez łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów.

Nowy wzór faktur ma też zwiększyć bezpieczeństwo transakcji handlowych oraz wyeliminować błędy księgowe, które są czynnikiem ludzkim.

Projekt ma być przyjęty w I kwartale 2021 r.

FakturaZmiany w VATZwrot VAT