Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku. Jest nowa propozycja rządu

Iwona Maczalska

Rząd skierował do przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, jaka ma obowiązywać w 2022 roku. Pensja minimalna wzrosnąć ma do kwoty 3000 zł brutto.

» Płaca minimalna, kontrowersje maksymalne

Dziś rząd pracował nad poziomem płacy minimalnej, jaki ma obowiązywać w 2022 roku. Zgodnie z propozycją, minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku ma wzrosnąć o 200 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku

Źródło: shutterstock

3000 zł wynagrodzenia minimalnego w 2022 roku

Zgodnie z propozycją rządu w 2022 roku minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć o 200 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w bieżącym roku (2800 zł), co daje podwyżkę rzędu 7,1%. Z kolei minimalna stawka godzinowa dla pracowników wzrosnąć ma o 1,30 zł w stosunku do stawki obowiązującej w 2021 tj. do kwoty 19,60 zł brutto.

Wynagrodzenie minimalneMinimalna stawka godzinowaObowiązuje od
3.000,00 zł (propozycja)19,60 zł (propozycja)01.01.2022
2.800,00 zł18,30 zł01.01.2021
2.600,00 zł17,00 zł01.01.2020
2.250,00 zł14,70 zł01.01.2019
2.100,00 zł13,70 zł01.01.2018

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Ostateczna wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku do 15 września

Kwota 3000 zł brutto wynagrodzenia minimalnego jest pierwszą oficjalną propozycją Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (z upoważnienia Rady Ministrów). Propozycja ta zostanie teraz skierowana do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji. Jeżeli jednak w tym terminie Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni wysokości płacy minimalnej obowiązującej w 2022 roku, wówczas decyzje w tym zakresie podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Ustalone jednak przez Radę Ministrów kwoty nie mogą być niższe niż zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Płaca minimalna, kontrowersje maksymalne. Argumenty za i przeciw

Ostateczna wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2022 roku musi zostać opublikowana najpóźniej do dnia 15 września. 

/na podstawie komunikatu gov.pl

Płaca minimalna