MF zapowiada zmiany w Tax Free po zastrzeżeniach NIK

Ewelina Czechowicz

W odpowiedzi na zastrzeżenia NIK resort finansów przygotował zmiany usprawniające Tax Free. Dotyczą one m.in. wprowadzenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów, ich rejestracji i elektronicznego potwierdzania wywozu towarów w tej procedurze.

MF zapowiada zmiany w Tax Free po zastrzeżeniach NIK

Najwyższa Izba Kontroli informowała w piątek o nieprawidłowym funkcjonowaniu na wschodniej granicy systemu Tax Free. W przekazanej informacji NIK wskazała nieprawidłowości, której główną przyczyną był brak jednolitych metod skoordynowanego eliminowania nadużyć.

W odpowiedzi na informację NIK resort finansów wskazał, że: "Ministerstwo Finansów w ramach pilotażowego programu Slim VAT przygotowało rozwiązania doprecyzowujące i usprawniające niektóre konstrukcje VAT jak Tax Free. Zmiany w Tax Free to wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów i ich rejestracji oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych (realizowane na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC))"

Zmiany dla przedsiębiorców

Jak twierdzi Ministerstwo Finansów zmiany mają być ułatwieniem dla przedsiębiorcy, ma zmniejszyć się liczba papierowych dokumentów, a procesy mają zostać zautomatyzowane poprzez wprowadzenie kas online do weryfikację transakcji. Dodatkowo ma zostać  przyspieszony i uproszczony zwrotu podatku podróżnym.

Korzyści z wprowadzenia zmian w Tax Free

Jak wskazuje MF:  "Dla budżetu państwa oznacza to uszczelnienie poboru podatku. Rozwiązania wpłyną na ograniczenie procederu wywozu towarów z zastosowaniem dokumentów Tax Free przez tzw. karuzele podatkowe, usprawnią zarówno kontrole podatkowe jak i proces obsługi przedsiębiorców i podróżnych przez służby podatkowe i celne".

Wyniki kontroli NIK

"W okresie objętym kontrolą, system pozostawał w istotnym stopniu narażony na ryzyko nadużyć podatkowych (oszustw typu „karuzelowego”) i był podatny na korupcję" – wskazała NIK w piątkowej informacji.

NIK kontrolowała okres od marca 2017 r. do czerwca 2019 r. i badała na wschodniej granicy trzy, kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania Tax Free, obszary, do których należą:

  • warunki techniczno-organizacyjne obsługi podróżnych,
  •  kontrola wywozu towarów i kontrola sprzedawców.

Organy Krajowej Administracji Skarbowej kontrolowały nabywców oraz sprzedawców. Według NIK kontrole identyfikowały mechanizmy nadużyć, ale nie działały w pełni skutecznie. Tax Free, zamiast wyłącznie do tzw. eksportu detalicznego, czyli okazjonalnych zakupów w celach osobistych, był wykorzystywany także do zorganizowanego, rozdrobnionego, hurtowego wywozu towarów w celach handlowych przez specjalnie zaangażowanych do tego zadania cudzoziemców.

Inne podatkiKontrola