Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

MF zapowiada zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym oraz w limicie przychodów małego podatnika CIT

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów chce prawie dwukrotnego podniesienia limitu przychodów uprawniających do skorzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT. Zmiany dotknąć mają również ryczałtu ewidencjonowanego.

» Ulga abolicyjna do likwidacji

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada wprowadzenie szeregu zmian, w  tym m.in. podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do skorzystania z obniżonej stawki podatku CIT, zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oraz objęcie podatkiem CIT niektórych spółek akcyjnych i komandytowych.

Nowy limit dla 9% stawki CIT

Źródło: Ministerstwo Finansów

Limit 2 mln przychodów w 2020 roku uprawniających do 9% stawki CIT

Projekt przewiduje podwyższenie limitu przychodów uprawniających do skorzystania z obniżonej - 9% stawki podatku CIT z 1,2 do 2 mln euro. Co więcej limit ten dotyczyć ma przychodów osiągniętych już w bieżącym, 2020 roku.

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Zmiany zapowiedziane przez Ministerstwo Finansów mają dotyczyć również ryczałtu ewidencjonowanego. Jak można przeczytać na stronie resortu ,,propozycja MF przewiduje:

  • podniesienie limitu: 250 tys. euro do 2 mln euro;
  • podniesienie limitu (kwartalne rozliczenia) z 25 tys. euro do 200 tys. euro;
  • likwidację wielu włączeń;
  • obniżenie stawek ryczałtu;
  • ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu;
  • likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka;
  • dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.”

Spółki komandytowe i jawne z obowiązkiem zapłaty podatku CIT

Projekt zakłada również objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych oraz jawnych z siedzibą w Polsce. Jak twierdzi Ministerstwo Finansów ,, Objęcie CIT-em spółek osobowych jest szeroko stosowane w krajach UE. Jest też rekomendowane przez OECD jako narzędzie zwalczania optymalizacji podatkowych”.

Ulga abolicyjna mocno ograniczona

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw zakłada również ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej. Początkowo Ministerstwo FInansów zapowiadało całkowitę likwidację ulgi abolicyjnej. Jak się jednak okazuje - ulga pozostanie jednak na bardzo ograniczonych zasadach. 

CIT