Paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestałby być fakturą uproszczoną

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów proponuje, by paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł nie był fakturą uproszczoną. To efekt dialogu z biznesem i wyjście naprzeciw postulatom zgłaszanym przez organizacje branżowe.

MF zaczyna konsultacje podatkowe dotyczące faktur uproszczonych
Źródło: shutterstock.com

» Paragony z NIP dłużej poza JPK. Nowy projekt Ministerstwa Finansów

Decyzja MF ma też związek z rozwojem pandemii w Polsce, utrudniającej prowadzenie działalności gospodarczej. Na uwagi i opinie resort finansów czeka do 10 listopada br.

Paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestałby być fakturą uproszczoną

Ministerstwo Finansów proponuje redukcję obowiązków administracyjnych poprzez przyjęcie założenia, że paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestałby być fakturą uproszczoną.

Dane nabywcy także na fakturze uproszczonej

Propozycja polega na tym, żeby wprowadzić dodatkową, obligatoryjną informację do faktur uproszczonych, tak żeby za fakturę uproszczoną uznać dokument, który zawiera również dane nabywcy: nazwę (imię i nazwisko) oraz adres nabywcy.

Zmiana przepisów

Poniżej MF pokazuje, jak mógłby wyglądać przepis po proponowanych zmianach:

"art. 106e
5. Faktura może nie zawierać:
3) w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro - danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku"

Oznacza to, że paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestałby być fakturą uproszczoną. W efekcie nabywca mógłby domagać się wystawienia pełnej faktury do takiego paragonu, mógłby również otrzymać fakturę zbiorczą do takich paragonów. Z kolei sprzedawca nie musiałby raportować w JPK_VAT wystawionych paragonów z NIP do kwoty 450 zł.

Konsultacje

Uwagi i opinie można wysyłać do 10 listopada 2020 r. na adres: [email protected]
W tytule wiadomości należy wpisać: Konsultacje podatkowe – faktura uproszczona.

Materiały

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Źródło: MF

FakturaKasy fiskalneZmiany w VATJPK Jednolity Plik Kontrolny