Likwidacja dokumentu RZA w 2022 roku. Kiedy należy wysłać go ostatni raz do ZUS?

Iwona Maczalska

Za sprawą przepisów Polskiego Ładu od 2022 roku przestaniemy wysyłać do ZUS imienne raporty miesięczne o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne na druku RZA. Kiedy dokument ten należy wysłać ostatni raz? Jaki dokument go zastąpi? Wyjaśniamy.

» Polski Ład: Jaką wysokość składki zdrowotnej zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku?

Trwają prace nad nowym rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących. Rozporządzenie to jest odpowiedzią na zmiany Polskiego Ładu, w szczególności dotyczące nowych zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 roku. Wspomniane rozporządzenie wprowadza nie tylko zmiany do obowiązujących druków ZUS DRA i RCA, lecz likwiduje również dotychczasowy druk ZUS RZA.

Likwidacja druku ZUS RZA

Źródło: shutterstock

» Zmiany w składce zdrowotnej 2022 - ZUS odpowiada na najczęściej zadawane pytania

Zmiany w drukach ZUS DRA i RCA, likwidacja ZUS RZA

Za sprawą rozporządzenia zmienią się wzory druków DRA i RCA. Wprowadzony zostanie do nich nowy zakres danych, wynikający ze zmian Polskiego Ładu. Wspomniane druki będą bardziej obszerne, będzie trzeba bowiem wykazywać w nich informacje dotyczące rozliczenia składki zdrowotnej.

To jednak nie wszystko. Równie ważną zmianą będzie likwidacja dotychczas stosowanego druku ZUS RZA – imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Więcej na ten temat w artykule ,, Nowe druki ZUS DRA i RCA od 2022 roku. Likwidacja druku ZUS RZA”.

Likwidacja druku ZUS RZA. Jaki druk go zastąpi?

Za sprawą rozporządzenia od stycznia 2022 roku likwidacji ma ulec raport ZUS RZA służący rozliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Od nowego roku składka zdrowotna będzie rozliczana wyłącznie na druku ZUS RCA, który aktualnie służy rozliczaniu składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Jak twierdzą projektodawcy ,, Nie ma przeszkód, aby rozliczenie wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne było dokonywane w raporcie ZUS RCA”.

Kiedy złożymy ZUS RZA po raz ostatni?

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,,dokument ZUS RZA nie będzie używany począwszy od dokumentów rozliczeniowych za styczeń 2022 r. składanych w lutym 2022 r.”. Oznacza to, że druk RZA złożymy w ZUS po raz ostatni w styczniu 2022 roku, jako dokument rozliczeniowy za grudzień 2021 roku.

Potwierdzają to projektodawcy informując, że ,, raport ZUS RZA nie będzie składany począwszy od rozliczeń za styczeń 2022 r. Raport ZUS RZA będzie mógł być składany przez płatników składek do 31 stycznia 2024 r. (jeśli konieczne byłoby skorygowanie rozliczenia dokonanego na raporcie ZUS RZA za okresy przypadające w latach 1999–2021), biorąc pod uwagę okres przejściowy, w którym płatnicy mogą korygować dane za wskazane okresy zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych”.

ZUSPolski ŁadSkładka zdrowotna