Kto i dlaczego zapłaci wyższy ZUS za lipiec?

Ewelina Czechowicz

Do 21 sierpnia przedsiębiorcy muszą opłacić składki w ZUS. Dla wielu z nich oznacza to obowiązek zapłaty wyższych składek. Od 1 lipca 2023 roku wzrosło bowiem minimalne wynagrodzenie do kwoty 3600 zł. W związku ze zmianą tego wskaźnika dla niektórych przedsiębiorców wzrasta składka społeczna. Kto i dlaczego za lipiec musi zapłacić więcej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? – tłumaczymy

Wzrost składki społecznej dla płatników korzystających z preferencyjnego ZUS

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za lipiec płatnicy korzystający z preferencyjnego ZUS muszą zapłacić wyższą składkę społeczną a tym samym wyższe składki do ZUS. Wynika to z faktu, że podstawa do obliczania preferencyjnych składek społecznych uzależniona jest od najniższej krajowej i wynosi 30 % z niej.

Za lipiec wyższa podstawa składek społecznych -  1080 zł zamiast 1047 zł

Z uwagi na podwyżkę płacy minimalnej przedsiębiorcy opłacający preferencyjny ZUS muszą pamiętać o tym, by przy wypełnianiu deklaracji DRA za lipiec zmienić kwoty podstawy składek społecznych i w DRA w podstawie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, chorobowe oraz wypadkowe jako podstawę wpisać kwotę 1080 zł.

Kto i dlaczego zapłaci wiecej ZUS za lipiec?

Źródło: Shutterstock

Podstawa dla przedsiębiorców opłacających duży ZUS

Dla płatników opłacających duży ZUS w lipcu nic się nie zmienia. Dla nich podstawa wymiaru składek ustalana jest na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i stanowi 60 % jego wysokości.

W 2023 roku dla przypomnienia jest to kwota 6936 zł, z czego 60 % stanowi 4161 zł.

Na Małym ZUS Plus również bez zmian

W przypadku płatników na Małym ZUS Plus podstawa ustalana jest indywidualnie, stąd podwyżka płacy minimalnej od lipca nie wpływa na ich deklaracje w ZUS.

Minimalna składka zdrowotna w 2023 roku

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia nie wpłynęła również na wysokość minimalnej składki zdrowotnej, ta została ustalona na cały rok składkowy w wysokości 314,10 zł.

ZUSSkładka zdrowotnaNiski ZUS