Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Koronawirus: Praca zdalna podczas izolacji pracownika

Ewelina Czechowicz

Sejm uchwalił przepisy, które regulują pracę zdalną w czasie izolacji. Dotąd były wątpliwości dotyczące tego, czy osoba z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa może pracować. Teraz taka praca po spełnieniu określonych warunków będzie możliwa. 

Praca zdalna podczas izolacji

Pracownik objęty izolacją w warunkach domowych, który nie przejawia symptomów COVID-19 lub gdy objawy mają łagodny przebieg, będzie miał możliwość wykonywania pracy zdalnej.  Nowelizacja ustawy zakłada, że ci z pracowników, którzy są objęci izolacją w warunkach domowych, którzy nie przejawiają symptomów choroby COVID-19, bądź objawy tej choroby mają łagodny przebieg będą mogli wykonywać pracę zdalną.  Uchwalone przez Sejm przepisy zakładają również, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pracownika w okresie świadczenia przez niego pracy zdalnej uzyska  prawo do wynagrodzenia chorobowego albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za pozostały okres przebywania w izolacji, w trakcie którego nie świadczył pracy zdalnej.

Praca zdalna w czasie izolacji pracownika

Źródło: shutterstock

Praca zdalna lub prawo do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego

Pracownicy odbywający kwarantannę lub podani izolacji w warunkach domowych traktowani są jak osoby niezdolne do pracy i mogą ubiegać się o wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. W przypadku kwarantanny możliwość świadczenia pracy zdalnej nie budziła wątpliwości.  Zgodnie ze stanowiskiem ZUS, jeśli pracownik jest zdolny do wykonywania zadań zleconych przez pracodawcę i strony umawiają się na tryb pracy zdalnej, przy tym pracownik nie występuje o wypłatę świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, to nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy w takim stanie. Sporna była kwestia świadczenia pracy w ramach izolacji. Pracodawcy bali się odpowiedzialności za zdrowie osób, które mają potwierdzone zachorowanie na Covid-19 szczególnie wtedy kiedy stan pracownika w izolacji ulegnie pogorszeniu i postanowi jednak skorzystać ze świadczeń chorobowych.

Kwarantanna pracownika obowiązki i świadczenia

Kwarantanna a zasiłek chorobowy: kiedy przysluguje i jak się ubiegać

Praca zdalna w kwarantannie lub izolacji na wniosek pracownika

Praca zdalna podczas kwarantanny i izolacji jest możliwa, kiedy pracownik o ten rodzaj pracy zawnioskuje. Brak takiego wniosku sprawia, że pracownik nabywa prawo do świadczeń chorobowych: wynagrodzenia chorobowego, a po jego wyczerpania prawa do zasiłku chorobowego. Pracodawca nie ma możliwości samodzielnego decydowania o wykonywaniu pracy przez pracownika w czasie okresu odosobnienia. Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę na wykonywanie przez pracownika pracy zdalnie w okresie kwarantanny lub izolacji, wówczas pracownik nabędzie prawo do wynagrodzenia za pracę. Brak zgody na propozycję pracownika oznacza nabycie prawa do świadczeń chorobowych.

Praca zdalna w izolacji regulacje prawne

Regulacje dotyczące pracy zdalnej w izolacji znajdują się w zmianach do tzw. specustawy covidowej (tj. ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych -  art. 4h, 4ha oraz 4hb ustawy – druk sejmowy nr 683 oraz nr 772. Przepisy te nie weszły jeszcze w życie (część z nich czeka na publikację po podpisie prezydenta, część natomiast będzie ponownie rozpatrywana w Sejmie po wniesionych poprawkach przez Senat. Nowo przepisy regulują  możliwość pracy zdalnej zarówno w czasie kwarantanny lub izolacji po akceptacji przez pracodawcę wniosku pracownika. 

Koronawirus w PolsceKodeks pracy