Konieczność zmian stawek w kasach fiskalnych w związku z obniżką VAT

Redakcja PIT.pl

Przedsiębiorcy sprzedający detalicznie towary, dla których nowe przepisy obniżyły stawki VAT (żywność, nawozy i paliwa), którzy prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani do zmiany stawek na towary w kasach.

Stawki w kasach rejestrujących muszą zostać dostosowane do zmian obowiązujących od 1 lutego 2022 r. na sześć miesięcy, tj. do 31 lipca 2022 r.

Zmiana stawki jest szczególnie istotna przy sprzedaży żywności, gdzie wprowadzono zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5%, tj.

  • mięso i ryby oraz przetwory z nich;
  • produkty mleczarskie;
  • warzywa i owoce i przetwory z nich;
  • zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze;
  • niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).

Wiążące Informacje Stawkowe (WIS)

W związku ze zmianami 1 lutego 2022 r. wygasają WIS wydane dla towarów, dla których Tarcza 2.0 obniża stawki VAT.

Zmiany te nie wpływają jednak na klasyfikację towarów będących przedmiotem WIS według Nomenklatury scalonej (CN) – ta nie ulega zmianie.

Klasyfikacja według CN dla towarów objętych WIS, które wygasną 1 lutego 2022 r., pozostanie aktualna, pod warunkiem że opis, skład, charakter, zastosowanie tych towarów się nie zmienią.

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Kasy fiskalneZmiany w VAT