Koniec z drukowanymi paragonami fiskalnymi. Od 1 maja 2021 roku e-paragony

Iwona Maczalska

Rząd po raz kolejny wraca do pomysłu zastąpienia tradycyjnych, papierowych paragonów fiskalnych, e-paragonami. W myśl nowych przepisów już od 1 maja 2021 roku sprzedawcy zwolnieni będą z obowiązku drukowania paragonu fiskalnego. Jeżeli klient wyrazi na to zgodę e-paragon zostanie mu wysłany na adres e-mail lub telefon komórkowy. Projektowane przepisy budzą jednak wiele wątpliwości.

» Kasy fiskalne on-line 2021. Nowy termin wymiany kas w styczniu czy lipcu 2021 roku?

W rządowym centrum legislacyjnym pojawiły się dwa nowe projekty rozporządzeń modyfikujących kryteria, warunki techniczne oraz wymagania, jakie muszą spełnić kasy rejestrujące. W myśl dokumentu już od 1 maja 2021 roku zalecana będzie rezygnacja z wystawiania przez sprzedającego tradycyjnych paragonów fiskalnych, na rzecz e-paragonów. Czy oznacza to, że klient będzie zmuszony podawać sprzedawcy swoje dane prywatne (adres e-mail, numer telefonu), celem otrzymania paragonu fiskalnego?

Koniec z drukowanymi paragonami fiskalnymi

Źródło: shutterstock

E-paragony zamiast drukowanych paragonów. Jak to będzie działało?

W myśl nowych, projektowanych przepisów od dnia 1 maja 2021 roku sprzedawca zwolniony będzie z obowiązku każdorazowego wystawania drukowanego paragonu fiskalnego. Ma go zastąpić elektroniczny paragon fiskalny, który przesyłany będzie na adres e-mail klienta lub bezpośrednio na jego telefon komórkowy.

E-paragon również bez zgody klienta?

Wystawianie e-paragonu fiskalnego odbywać się będzie wyłącznie za zgodą klienta. Sprzedawca w porozumieniu z klientem uzgodni najwygodniejszy dla niego sposób przesłania e-paragonu (na adres e-mail bądź telefon komórkowy). Warto zaznaczyć, że za zgodą klienta możliwe będzie również wystawienie jednoczenie paragonu drukowanego, jak i elektronicznego. W przypadku przerwania transakcji, kasa fiskalna wystawi paragon fiskalny anulowany w formie elektronicznej, bądź w formie elektronicznej i papierowej.

» Kiedy paragon będzie uznany za fakturę?

E-paragony fiskalne - co z kasami fiskalnymi i przepisami RODO?

Projektowane przepisy budzą aktualnie wiele wątpliwości związanych z ich stosowaniem. Choć nowe przepisy zakładają wejście w życie zmian już z początkiem maja 2021 roku, to prawdopodobnie nabywcy poczekają o wiele dłużej na możliwość otrzymania e-paragonu fiskalnego. Aktualnie używane przez sprzedawców kasy online nie mają bowiem odpowiedniej funkcjonalności, która pozwoliłaby na wystawienie e-paragonu oraz przesłanie go klientowi na adres e-mail bądź telefon komórkowy.

Wątpliwości budzą również przepisy ustawy o RODO. Specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych zastanawiają się bowiem, w jaki sposób ochronić dane osobowe klienta, który każdorazowo będzie zobowiązany do podania swojego adres e-mail bądź numeru telefonu. Problematyczne będzie bowiem nie tylko uzyskanie formalnej zgody na pozyskanie tych danych osobowych, lecz również  ich bezpieczne przechowywanie przez sprzedawców.

Nowe rozporządzenia w sprawie wystawiania e-paragonów fiskalnych można pobrać poniżej:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych i warunków dla kas rejestrujących,
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie kryteriów, warunków technicznych i wymagań, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii.

Są one aktualnie na etapie konsultacji społecznych.  

Kasy fiskalneFaktura