Kiedy poznamy składkę zdrowotną obowiązującą w 2021 roku?

Iwona Maczalska

Od stycznia 2021 roku obowiązują nowe wysokości składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Choć nowe składki ZUS społeczne poznaliśmy już w grudniu, to wysokość składki zdrowotnej 2021 nadal jest nieznana. Kiedy poznamy jej nową wysokość?

[AKTUALIZACJA 21.01.2021 10:21: Znamy wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2021 roku. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.]

Na początku 2021 roku zmianie uległy wysokości składek ZUS społecznych. Wpływ na ich wysokość miała bowiem zmiana podstawy wymiaru składek ZUS, która służy ustalaniu nowych wysokości składek. Niebawem zmieni się również wysokość składki zdrowotnej. Wszystko za sprawą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które ogłosi za kilka dni Główny Urząd Statystyczny.

Składka zdrowotna 2021

Źródło: shutterstock

Składka zdrowotna 2021 w nowej wysokości

Wysokość składki zdrowotnej każdego roku obliczana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale roku. Aby ją obliczyć musimy poczekać na komunikat GUS, który w formie obwieszczenia poinformuje nas o wysokości wspomnianego wynagrodzenia w IV kwartale 2020 roku. Kiedy to się stanie?

Wszystko wskazuje na to, że nową wysokość składki zdrowotnej w 2021 roku poznamy już 21 stycznia. Zgodnie bowiem z harmonogramem Głównego Urzędu Statystycznego właśnie tego dnia zostanie udostępniony komunikat ukazujący dokładną wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale 2020 roku. Na jego podstawie możliwe będzie obliczenie wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2021 roku.

Składki ZUS w nowej wysokości dopiero w lutym 2021 roku

Komunikat GUS ogłoszony 21 stycznia nie będzie przeszkodą w terminowym opłaceniu składek ZUS społecznych i składki zdrowotnej w nowej wysokości. Składki ZUS z uwzględnieniem nowych kwot, po raz pierwszy zapłacimy dopiero w lutym 2021 roku. W styczniu przypadał bowiem termin zapłaty składek ZUS za grudzień 2020 roku, a więc w jeszcze w starych wysokościach.

ZUS