Kasy fiskalne online dopiero w 2022 roku? Projekt ustawy

Katarzyna Sudaj

Do Sejmu trafił projekt ustawy opóźniającej termin obowiązkowej wymiany kasy rejestrującej na kasę online o 12 miesięcy. Aż do końca 2021 roku kas starego typu mogłyby używać branże, które zgodnie z obecnymi przepisami muszą do końca 2020 roku zakupić nowe urządzenia.

Kasy fiskalne online dopiero w 2022 roku?
Źródło: shutterstock.com

9 grudnia br. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, który zakłada odsunięcie w czasie terminu wprowadzenia obowiązku stosowania kas fiskalnych online dla wybranych grup podatników.

» MF: Do końca grudnia 2020 wnioski o wydłużenie terminu na wymianę kasy

Kasy fiskalne online to kasy rejestrujące przesyłające dane do centralnego systemu teleinformatycznego (Centralne Repozytorium Kas), prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową. Przepisy dotyczące kas online weszły w życie już 1 maja 2019 roku. Większość podatników nie ma wyznaczonego konkretnego terminu na wymianę dotychczas używanej kasy na tą online. Jednak ustawodawca określił, że kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne w sprzedaży do końca 2022 roku. W ten sposób nastąpi naturalne i sukcesywne zastępowanie kas starego typu (np. z papierowym zapisem kopii) na nowe urządzenia raportujące online w czasie rzeczywistym.

Ustawowy termin dla wskazanych grup podatników

Tylko trzy grupy podatników zostały zobowiązane do wcześniejszej wymiany kas w ustawowym terminie. Pierwotnie były to daty:

  • 31 grudnia 2019 roku dla mechaników samochodowych, punktów wulkanizacji opon i stacji paliw;
  • 30 czerwca 2020 roku dla branży gastronomicznej (stacjonarne placówki, a także sezonowe), usług krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży węgla i koksu;
  • 31 grudnia 2020 roku dla fryzjerów, kosmetyczek, usług budowlanych, lekarzy, dentystów, prawników i branży fitness (w zakresie wstępu).

Już raz przedłużono termin wymiany kas na te online o pół roku dla firm z drugiej i trzeciej grupy podatników na koniec 2020 oraz połowę 2021 roku.

Pandemia i trudna sytuacja konkretnych branż zmusza do kolejnego opóźnienia obowiązkowej wymiany kas

Posłowie KO zaproponowali, aby terminy dla tych dwóch grup podatników przesunąć o kolejne 12 miesięcy:

  • z 31 grudnia 2020 na 31 grudnia 2021 rok oraz
  • z 30 czerwca 2021 na połowę 2022 roku.

Tak, by branża gastronomiczna nie musiała kupować nowych kas online do końca 2020 roku, a dopiero przed upływem 31 grudnia 2021 r.

Zostały 3 tygodnie na zmianę prawa

Dziś już 10 grudnia. Na zakup kas online branża gastronomiczna ma już tylko 21 dni do końca 2020 roku. Wczoraj projekt ustawy został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych, by zbadać zgodność z prawem UE. Czy nowelizacja ustawy o VAT zostanie uchwalona przed końcem 2020 roku? Przed nami, oprócz dzisiejszego, jeszcze dwa posiedzenia Sejmu, w dniach 15-16 grudnia i 17-18 grudnia. Może się uda.

[aktualizacja]: 16 grudnia br. projekt ustawy trafił do konsultacji SN, PG, NBP, KRRP, NRA, KRBR, KRDP, NSZZ"S", OPZZ, FZZ, Lewiatan, PRP, ZPP, ZRP, BCC, KIG, RMiŚP i RDS.

Kasy fiskalneZmiany w VAT