Pobierz e-pity 2019

Karta podatkowa i ryczałt: nowe deklaracje PIT od 1 stycznia 2014 r.

Iwona Maczalska 25.11.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaW Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające wzory deklaracji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego. Nowe formularze będą miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2013 roku.

21 listopada w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2013 poz. 1358).

Za sprawą rozporządzenia zmianie ulegną deklaracje:

  • PIT-28 - zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-16A - deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego,
  • PIT-19A - deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego,

Zmienią się również deklaracje stanowiące załącznik do deklaracji PIT-28:

  • PIT-28/A - informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko,
  • PIT-28/B - informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych,
  • PIT/O - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym,
  • PIT/D - informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37).

Nowe wzory deklaracji mają zastosowanie do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2013 r.i dokonanych od tego dnia odliczeń. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia podatnik złożył zeznania, deklaracje i informacje o osiągniętych przychodach, dokonanych odliczeniach i pobranym ryczałcie na formularzach w wersji dotychczasowej – takie postępowanie będzie uznane za prawidłowe.

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-28 (17) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (14) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko
PIT-28/B (12) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
PIT-16A (7) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
Dz.U. 2013 poz. 1358
PIT-19A (6) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
Dz.U. 2013 poz. 1358
PIT/O (19) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
PIT/D (23) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 grudnia.


Nowe deklaracje PIT-36 i PIT-37 od stycznia 2014 roku

Przypomnijmy, że od stycznia 2014 roku zmianie ulegają również inne deklaracje PIT mające zastosowanie do uzyskanych przychodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2013 roku. Są nimi: PIT-36, PIT-37 oraz PIT-40, PIT-38,PIT-36L, PIT-39. Zmianie ulegną również załączniki: PIT/M, PIT/B, PIT/Z, PIT-ZG.
 

<< więcej o nowych deklaracjach w 2014 roku

Iwona Maczalska,
PIT.pl