Aktualności podatkowe

13.11 Nowe deklaracje PIT od stycznia 2014 roku

Iwona Maczalska W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wersje deklaracji PIT, które będą miały zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od stycznia 2013 r.

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe formularze deklaracji PIT służące do dokonania rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok, jakie zaczniemy składać w Urzędzie Skarbowym już od stycznia 2014 roku. Właściwe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku od zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2013 poz. 1303) zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 8 listopada 2013 roku.

Za sprawą rozporządzenia od stycznia 2014 roku zastosowanie będą miały nowe wersje formularzy:

 • PIT-40 - roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika,
 • PIT-36, PIT-37, PIT-38 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
 • PIT-36L - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • PIT-39 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.


Zmienią się również załączniki do deklaracji PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-36L:

 • PIT/D - informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37),
 • PIT/O - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym,
 • PIT/M - informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców,
 • PIT/B - informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • PIT/Z - informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy,
 • PIT-ZG - informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.
   
Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-40 (19) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-36 (19) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (19) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (9) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (9) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
PIT-39 (5) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.
PIT/D (23) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)
PIT/O (19) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
PIT/M (5) Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
PIT/B (12) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
PIT/Z (4) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy 
PIT/ZG (4) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

 


Od kiedy stosuje się nowe wzory deklaracji PIT?

Nowe wzory deklaracji PIT mają zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2013 roku. Jeżeli jednak przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podatnik złoży zeznanie na dotychczasowym formularzu, takie postępowanie będzie uznane za prawidłowe.

Rozporządzenie wejdzie w życie 23 listopada 2013 roku.


Iwona Maczalska,
PIT.pl

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz