Już niedługo zmiana czasu zimowego na letni. Co z czasem pracy pracowników?

Iwona Maczalska

Już w ostatni weekend marca zmieniamy czas z zimowego na letni. Oznacza to, że w nocy z soboty 27 marca na niedzielę 28 marca musimy przestawić nasze zegarki o godzinę do przodu. Jakie będzie miało to znaczenie dla pracowników, którzy tą noc spędzą w pracy?

» Wymiar czasu pracy w 2021 roku

Zostały dwa tygodnie do weekendu, w którym należy przesunąć nasze zegarki o godzinę do przodu. Bywa to problematycznie szczególnie w kontekście czasu pracy pracowników pracujących w nocy.

Zmiana czasu zimowego na letni 2021
Źródło: Shutterstock

Już za dwa tygodnie w nocy z soboty 27 marca na niedzielę 28 marca możemy spodziewać się zmiany czasu zimowego na letni. Musimy zatem pamiętać o przesunięciu naszych zegarków o godzinę do przodu z 2:00 na 3:00. Osoby, które tą noc spędzą w pracy, przepracują na stanowiskach siedem zamiast ośmiu godzin pracy. Co zatem z zaległą, nieprzepracowaną godziną?

» Zasady obliczania wynagrodzenia przestojowego

Zmiana czasu na letni - czas pracy pracowników pracujących w nocy

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie za godzinę, o którą skraca się doba w związku ze zmianą czasu. Wynagrodzenie za tę godzinę ustala się na zasadach określonych dla wynagrodzenia postojowego, gdyż pracownik był gotowy do świadczenia pracy, lecz nie mógł jej wykonywać z przyczyn od niego niezależnych. Wysokość wynagrodzenia za czas przestoju w zakładzie pracy powinna być uregulowana w regulaminie pracy. Za czas przestoju przysługuje mu bowiem wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. Nie może być ono jednak w żadnym wypadku niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Obecnie w Polsce zasady wprowadzania i odwoływania czasu letniego reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021 (Dz.U. 2016 poz. 1833).

Czy to już ostatnia zmiana czasu?

Zmiana czasu dobywająca się dwa razy do roku (z zimowego na letni i z letniego na zimowy) od zawsze budziła wiele kontowersji. Być może już niedługo nastąpi wyeliminowanie tego obowiązku. 26 marca 2019 roku posłowie Europarlamentu zdecydowali, że ostatnia zmiana czasu będzie miała miejsce w marcu 2021 roku. Niestety na tą chwilę nie ma ostatecznych aktów prawnych, które znoszą obowiązek dokonywania zmiany czasu, dwa razy do roku. Na ostateczne decyzje musimy zatem jeszcze poczekać. 

Wymiar czasu pracyKodeks pracy