Jaki podatek od wynajmu mieszkania?

Iwona Maczalska

Od stycznia 2023 roku wszyscy podatnicy, który prywatnie wynajmują mieszkania mogą je opodatkować wyłącznie w ramach jednej formy opodatkowania. Jaki podatek od wynajmu mieszkania należy zapłacić? Ile wynosi obowiązująca stawka podatku?

» Najem prywatny. Zmiany w limitach przychodów od 1 lipca 2023 r.

W drodze przepisów Polskiego Ładu od stycznia 2023 roku wszystkie osoby dokonujące prywatnego wynajmu nieruchomości straciły prawo do wyboru formy opodatkowania. Aktualnie dostępna dla wynajmujacych jest wyłącznie jedna forma opodatkowania. O jaką formę chodzi? Jaki podatek od wynajmu należy zapłacić?  

Jaki podatek od wynajmu mieszkania?

Źródło: shutterstock

Tylko jedna forma opodatkowania najmu prywatnego

Znowelizowane w styczniu przepisy prawa spowodowały, że jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego jest aktualnie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik od stycznia nie może ani kontynuować opodatkowania skalą podatkową, ani również dokonać przejścia na tą formę opodatkowania.

 

Najem prywatny 2023 - dwie stawki podatku

Aktualnie wszystkie przychody z najmu prywatnego opodatkowane są jedną z dwóch stawek ryczałtu. Mowa o stawce 8,5% lub 12,5%. Jaką stawkę ryczałtu dla najmu prywatnego zastosować?

Wysokość stawki ryczatu uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych przez wynajmujacych przychodów. I tak:

  1. 8,5% stawka ryczałtu będzie miała zastosowanie dla osób, których przychód z tytułu najmu w ciągu rokunie przekroczy 100 000 zł,
  2. 12,5% stawka ryczałtu skierowana będzie do osób, których przychód z tytułu najmu w ciągu rokuprzekroczył 100 000 zł (stawka 12,5% ma zastosowanie do nadwyżki ponad 100 000 zł).

Jak obliczyć podatek od najmu prywatnego?

Skoro znamy już wysokość obowiązujących stawek podatku od wynajmu prywatnego przejdźmy do zasad ustalania wysokości podatku. Warto się temu przyjrzeć m.in. z uwagi na obowiązujące zasady zaokrąglania podatku. O co chodzi? Jak tłumaczy resort finansów ,,Zarówno podstawę opodatkowania jak również sam ryczałt zaokrąglamy do pełnego złotego (kwoty wynoszące: mniej niż 50 groszy pomijamy, a 50 i więcej groszy podwyższamy do pełnych złotych)". 

 

Przykład

Pani Janina wynajmuje mieszkanie. W skali roku uzyskany przez nią przychód nie przekroczy kwoty 100 000 zł, a więc zastosowanie w jej przypadku ma stawka podatku 8,5%. Mieszkanie wynajmuje za kwotę czynszu 1300 zł. Pani Janina zapłaci miesięcznie 111 zł do urzędu skarbowego (1300 x 8,5% = 110,50 zł - w zaokrągleniu 111 zł).

 

Jaka podstawa opodatkowania najmu?

Wiele osób zastanawia się co jest podstawą opodatkowania najmu - sama kwota czynszu, a może czynsz łącznie z pozostałymi opłatami. Odpowiedzi dostarcza nam m.in. interpretacja indywidualna z 29 listopada 2022 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.770.2022.1.WS. Dyrektor KIS wskazał, w niej że w myśl obowiązującej ustawy o PIT należy rozróżnić źródło przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Przychodem jest m. in. otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne. Jak stwierdził Dyrektor KIS przychodem osiąganym z najmu nie są ponoszone przez najemcę opłaty związane z jego przedmiotem, bowiem wszystkie dodatkowe opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu nie stanowią przychodów ze źródła, jakim jest najem ani też nie skutkują przysporzeniem majątkowym.

 

Oznacza to, że podstawą opodatkowania najmu jest kwota czynszu wskazana w umowie najmu, która faktycznie stanowi źródło przychodu podatnika. 

 

W jakim terminie zapłacić podatek od wynajmu?

Podatnik ma prawo do wyboru miesięcznego lub kwartalnego okresu zapłaty podatku od najmu. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów ,,Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych obliczasz i wpłacasz co miesiąc (lub co kwartał) do urzę­du skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca (lub do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału za który ryczałt ma być opłacony), a za miesiąc grudzień (lub za ostatni kwartał 2023 roku) do końca stycznia 2024 roku. O wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu informujesz w zeznaniu rocznym (PIT-28), składanym za rok podatkowy, w którym stosowałeś kwartalny sposób opłacania ryczałtu".

Więcej o rocznym rozliczeniu PIT-28 znajdziesz w poradniku ,,Jak rozliczyć deklarację PIT-28 za 2023 rok".

WynajemPIT-28Ryczałt