Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jak przygotować się na wprowadzenie JPK_VAT. Na co zwrócić uwagę?

Ewelina Czechowicz

Nowy JPK_V7 nadal budzi wiele wątpliwości w gronie nie tylko podatników, ale i księgowych. Już 1 października 2020 r. zastąpi obecny plik JPK_VAT i deklaracje. Zostało niewiele czasu na wdrożenie jej i zapoznanie się z jej elementami. Dlatego już teraz warto zapoznać się z nową strukturą JPK_V7 i zakresem danych, które należy w niej wykazać.

» Podatnicy apelują o odroczenie nowego JPK_VAT

Nowa deklaracja będzie się składać z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej

Struktura nowego dokumentu łączy w sobie dane dotychczas przekazywane do MF i urzędu skarbowego w postaci deklaracji VAT i pliku JPK VAT oraz wprowadza dodatkowo oznaczenia w szczególności dla transakcji wrażliwych, narażonych na oszustwa podatkowe.

Zmiany w JPK od 1 października

Źródło: shutterstock.com

Plik JPK_V7 będzie obsługiwany w dwóch wariantach. Podatnicy rozliczający się miesięcznie skorzystają z pliku JPK_V7M, natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie składać będą plik JPK_V7K.

Zmiany sposobu raportowania danych wymaganych w JPK_V7

Zmianie w nowym JPK_V7 ulegnie numer za pomocą którego zidentyfikowani są nabywca i dostawca na potrzeby VAT.

W nowym JPK_VAT rozbito pole odnoszące się do numeru identyfikacji podatkowej na dwa odrębne pola. W pierwszym z nich należy wykazać kod kraju nadania numeru (np. AT, ES, DE), a dopiero w drugim numer VAT (np. U99999999, X99999999, 999999999). Jest to zmiana techniczna, którą należy uwzględnić w programie komputerowym.

Nie trzeba będzie podawać adresu nabywcy lub dostawcy

W nowej deklaracji nie trzeba będzie podawać  adresu nabywcy bądź dostawcy.

Nowe informacje, które trzeba będzie wykazać w JPK_V7

Nowa deklaracja zawiera pole TypDokumentu, zarówno dla transakcji sprzedażowych (RO, WEW, FP), jak i zakupowych (MK, VAT_RR, WEW).

Transakcje sprzedażowe oznaczenia:

RO – dla dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących;

WEW – dla dokumentu wewnętrznego, np. przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej na kasie rejestrującej;

FP – dla faktury dotyczącej sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Oznaczenia dla transakcji zakupowych:

MK – dla faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń;

VAT_RR – dla faktury VAT RR dokumentującej nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego;

WEW – dla dokumentu wewnętrznego, np. dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego.

» Nie każda sprzedaż będzie musiała być oznaczona kodem GTU od 1 października

Oznaczenia GTU

Nowa deklaracja JPK_VAT wprowadza w części sprzedażowej obowiązek posługiwania się tzw. kodami GTU. Podkreślić należy, że obowiązek stosowania kodów GTU będzie obowiązywał wyłącznie sprzedawców.

» Błędne oznaczenia kodu GTU w nowej strukturze JPK. MF radzi, jak dokonać korekty

W wydanej przez MF broszurze informacyjnej wyszczególniono 13 grup towarów i usług wrażliwych, wobec których należy stosować poniższe oznaczenia:  

 1. GTU_01 – dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 2. GTU_02 – dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, 
 3. GTU_03 – dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów,
 4. GTU_04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 5. GTU_05 – dostawy odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 6. GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, 
 7. GTU_07 – dostawy pojazdów oraz określonych części samochodowych, 
 8. GTU_08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, 
 9. GTU_09 – dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, 
 10. GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów, 
 11. GTU_11 – świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, 
 12. GTU_12 – świadczenia usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, 
 13. GTU_13 – świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej.   

Zaznaczenia wymaga fakt, że oznaczenia GTU będą pojawiały się w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_V7, dla każdej faktury osobno. Jeśli na fakturze wykazane będą towary lub usługi z różnych grup, konieczne będzie oznaczenie kilku kodów GTU. W sytuacji, kiedy faktura będzie dokumentować sprzedaż innego towaru lub usługi, nieobjętej obowiązkiem oznaczania GTU, nie trzeba będzie wprowadzać oznaczeń - pola w deklaracji pozostaną puste. Obowiązek oznaczania kodów GTU będzie dotyczył sprzedaży mającej miejsce po 30 września 2020 r. Dokumenty dotyczące okresów wcześniejszych nie będą podlegały obowiązkowemu oznaczeniu.

Zmiany dotyczące ewidencji zakupowej

W związku z prowadzonymi zmianami podatnik będzie musiał podawać również informacje:

 1. odnoszące się do transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (MPP),
 2. o transakcji uproszczonego importu towarów (IMP)
 3. o transakcjach związanych z nabyciem towarów lub usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży (Zakup VAT_Marza).

W nowej deklaracji znalazły się pozycje:

P_59 – zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych;

P_60 – wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych;

P_61 – rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego.

Ponadto w ramach JPK_V7 podatnik będzie miał możliwość przesłania uzasadnienia przyczyn złożenia korekty (P_ORDZU).

Na co zwrócić uwagę po zapoznaniu się z budową nowej deklaracji

Po zapoznaniu się z budową deklaracji, każdy z podatników zobowiązany będzie do prawidłowej klasyfikacji swojej działalności w ramach kodów GTU. Właściwe oznaczenie świadczonych usług, a przede wszystkim dostarczanych towarów (GTU_01 – GTU_13), może wymagać wsparcia osób odpowiedzialnych za sprzedaż czy też produkcję, a nawet doradców podatkowych. Właściwa klasyfikacja usług i towarów, nie tylko tych dostarczanych, lecz także tych nabywanych, będzie istotna ze względu na właściwe oznaczenie pola dotyczącego stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

JPK Jednolity Plik Kontrolny