Interaktywne PIT-4R i PIT-8AR do wysyłki online już dostępne

Katarzyna Sudaj

Ministerstwo finansów udostępniło interaktywne formularze PIT-4R (11) i PIT-8AR (10) w wersji za 2020 rok dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. To jeden ze sposobów wysyłki online tych druków.

Oba druki PIT dotyczą obowiązków płatnika zaliczek na podatek dochodowy. Formularz PIT-4R to deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy, a PIT-8AR to deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Interaktywne PIT-4R i PIT-8AR do wysyłki online już dostępne
Źródło: shutterstock.com

Termin złożenia - do kiedy PIT-4Ri PIT-8AR?

Termin przekazania obu tych deklaracji rocznych do urzędu skarbowego mija z końcem stycznia za rok poprzedni. W tym roku 31 stycznia 2021 przypada w niedzielę, więc podatnicy mają czas do poniedziałku 1 lutego br.

Obie deklaracje PIT-4R i PIT-8AR należy przekazać w formie elektronicznej.

1 stycznia 2021 roku zmienione wzory deklaracji PIT-4R i PIT-8AR po 2 tygodniach obowiązywania poprzednich wersji

Przypominamy, że na przełomie roku nastąpiły dwie zmiany obowiązujących wzorów formularzy PIT-4R i PIT-8AR. 18 grudnia 2020 roku wprowadzono wersje 10 dla PIT-4R i wersję 9 dla PIT-8AR, po czym po niespełna dwóch tygodniach kolejne rozporządzenie zmieniło na jeszcze nowsze wersje tych druków: PIT-4R (wersja 11) i PIT-8AR (wersja 10).

Resort finansów odsyła do zakładki formularze elektroniczne dla płatników lub do aplikacji e-Deklaracje Desktop. PIT-4R i PIT-8AR można również wypełnić w programie e-pity Płatnika 2020 lub w formie aktywnych druków komercyjnych:

Najnowsze wzory PIT-4R i PIT-8AR do rozliczenia za 2020 rok

Płatnik PITPIT-11Rozliczenie roczneRyczałtPodatek PIT