E-faktura i zmiany w SLIM VAT2 przyjęte przez Radę Ministrów

Ewelina Czechowicz

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Projekt zawiera także zmiany do pakietu SLIM VAT2. Nowe rozwiązania w zakresie e-faktur mają być testowane już od października. Już od 2023 roku e-faktura ma być obligatoryjna. Jak zapewnia resort finansów e-faktura ma przynieść korzyści przedsiębiorcom.

E-faktura i zmiany w SLIM VAT2 przyjęte przez Radę Ministrów
Źródło: shutterstock.com

Szybszy zwrot VAT

E-faktura jak pisze resort finansów pozwoli na skrócenie okresu oczekiwania na zwrot VAT-u. Podatnicy mają go otrzymać po 40 dniach, to skrócenie czasu oczekiwania o 1/3. Aktualnie zwrot VAT jest dokonywany w terminie 60 dni.

E-faktura do 2023 roku dobrowolna

W pierwszej fazie wdrażania e-faktury, polscy przedsiębiorcy będą z niej korzystać dobrowolnie. Będzie ona działała, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i obecnie już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.

Uwolnienie środków z rachunku VAT w przypadku zaległości. SLIM VAT2

Korzyści dla podatnika

Jak wskazuje MF, z perspektywy podatnika, e-faktura przyniesie wiele udogodnień:

  • "Bezpieczeństwo: faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów.
  • Przyspieszenie obrotu: dzięki działaniu za pośrednictwem bazy ministerstwa, zawsze będziemy mieli pewność, że faktura trafiła do kontrahenta.
  • Wygodę: e-faktury będą wydawane według jednego wzorca tak, że będą bardzo łatwe w użyciu.
  • Standaryzację: wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach FK stanie się dużo łatwiejsze.
  • Mniej obowiązków: podatnik nie będzie musiał przechowywać faktur wystawionych w KSeF, ponieważ będą one przechowywane przez administrację przez okres 10 lat, a więc co do zasady w okresie, w którym większość zobowiązań podatkowych się przedawnia
  • Mniej danych do przesłania: podatnik wystawiający faktury w KSeF nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA). Dane te będą dostępne dla organów podatkowych w KSeF, a zatem ich dodatkowe przesyłanie nie miałoby uzasadnienia".

SLIM VAT2 i zmiany w fakturowaniu w ramach KSeF

W ramach projektu wdrażającego do polskiego systemu prawnego e-fakturę, procedowane są również zmiany w fakturowaniu stanowiące część pakietu SLIM VAT 2. Zmiany te jak wskazuje resort finansów dotyczą: 

  • "Braku obowiązku zamieszczania oznaczenia „Duplikat”, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu lub zaginie;
  • Braku obowiązku umieszczania na fakturze korygującej wyrazów „Faktura korygująca” albo „Korekta”, czy wskazywania przyczyny korekty;
  • Korekt zbiorczych – będą możliwe do poszczególnych pozycji z faktury. Dopuszczalna będzie przez podatnika za dany okres na rzecz jednego odbiorcy, za pomocą faktury korygującej, zarówno korekta faktur poszczególnych dostaw lub usług, jak i korekta wszystkich dostaw lub usług;
  • Możliwości wcześniejszego wystawienia faktury – zmiana pozwoli podatnikom na wystawianie faktur nie wcześniej niż 60. dnia (zamiast obecnych 30 dni) przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60. dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty".

Krajowy System e-Faktur – robocza wersja struktury logicznej e-faktury

Aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanej innowacji, została opublikowana robocza wersja struktury logicznej e-Faktury (FA_VAT). Została ona, jak informuje resort finansów, opracowana z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas konsultacji podatkowych z przedsiębiorcami. Roboczą wersję struktury FA_VAT udostępniono na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Krajowy System e-Faktur i na stronie podatki.gov.pl. Pytania dotyczące struktury można już teraz kierować na adres: [email protected]

FakturaSLIM VATZmiany w VAT