Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Uwolnienie środków z rachunku VAT w przypadku zaległości. SLIM VAT2

Ewelina Czechowicz

Od 1 października zacznie obowiązywać pakiet  SLIM VAT 2, w którym uregulowano kwestie związane z obsługą rachunku VAT. Zmienione przepisy pozwolą m.in. na uwalnianie środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny. Nowo przyjęte przepisy dają też możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, w sytuacji kiedy podatnik posiada zaległości podatkowe, które zostały odroczone lub rozłożone na raty.

Zmiany w ustawie Prawo bankowe dotyczące rachunku VAT, przewidują:

  • możliwość konsolidacji środków na rachunku VAT,
  • możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na ubezpieczenie rolników (KRUS) oraz
  •  możliwość realizacji uwalniania środków z rachunków technicznych.

Z kolei dzięki zmianą w ustawie VAT, część podatników, którzy dotąd nie mogli liczyć na zwolnienie środków z rachunku VAT zyska taką możliwość.

Zwolnienie środków z rachunku VAT przy zaległościach

Źródło: shutterstock

Zwolnienie środków z rachunku VAT w przypadku zaległości

Na podstawie obowiązujących przepisów Naczelnik Urzędu Skarbowego ma obowiązek odmówić zezwolenia na przekazanie środków m.in. w przypadku w przypadku posiadania przez podatnika zaległości z tytułu podatków i należności, o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a Prawa bankowego - w wysokości odpowiadającej tej zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, według stanu na dzień wydania decyzji. Odmowa ta jednak nie będzie dotyczyć od 1 października sytuacji, w której podatnik w stosunku do takiej zaległości ma wydaną decyzję odnośnie odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Dzięki zmianie dokonanej w ramach SLIM VAT2  podatnicy, którzy mają wydane decyzje odnośnie odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek będą mogli otrzymać zwolnienie środków z rachunku VAT.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 października 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach.

SLIM VATZwrot VATPłatność podzielonaVATZmiany w VAT