Dzień Wolności Podatkowej w 2021 roku. Znamy datę

Ewelina Czechowicz

Dzień Wolności Podatkowej, to symboliczna data, która jest różna w poszczególnych latach. Jest to dzień, w którym (średnio) łączny dochód od początku roku zrównuje się z (przewidywanymi) zobowiązaniami podatkowymi na ten rok, a więc symbolicznie obywatele przestają płacić państwu, a zaczynają zarabiać na siebie.  Kiedy Dzień Wolności Podatkowej przypada w 2021 r.?

Dzień Wolności Podatkowej w 2021 r.

Jak informuje Centrum im. Adama Smitha, "Dzień Wolności Podatkowej" jest symbolicznym momentem, gdy przestajemy pracować dla rządu, a zaczynamy pracować dla siebie i dla naszych rodzin. W ciągu roku pracujemy, zarabiamy oraz płacimy podatki bez rozdzielania tych czynności. Gdybyśmy jednak umownie od początku roku w pierwszej kolejności opłacili wszystkie podatki zapłacone w ciągu całego roku to dzień, w którym pieniądze byłyby wyłącznie do naszej dyspozycji byłby symbolicznym Dniem Wolności Podatkowej. Idea Dnia Wolności Podatkowej narodziła się w Stanach Zjednoczonych. W Polsce od 1994 roku wyliczaniem tego dnia zajmuje się Centrum im. Adama Smitha. Dzień Wolności Podatkowej według przedstawionych wyliczeń w 2021 r. przypadnie 22 czerwca 2021 r., w 173 dzień roku. Oznacza to, że na opłacenie wszystkich danin pracujemy w 2021 r. 172 dni, o 12 dni dłużej niż rok temu, podało Centrum. 

W 2023 roku dopiero 21 czerwca przypada Dzień Wolności Podatkowej

Dzień Wolności Podatkowej, później niż w ostatnich latach

 Jak wyjaśnia Centrum im. Adama Smitha, tegoroczna zmiana daty "Dnia Wolności Podatkowej" na niekorzyść obywateli jest wynikiem wzrostu wydatków rządowych m.in. związanych z "tarczami" przy jednoczesnym dużym spadku przychodów. Co prawda nastąpił wzrost wpływu z PIT, jednak to efekt płacenia tego podatku przez rząd samemu sobie, gdyż znaczna część wypłat z "tarcz" obejmowała wynagrodzenia dla pracowników, czyli część pieniędzy wypłaconych firmom od razu wracała do rządu. "Wpływy z PIT nie były skutkiem wzrostu aktywności gospodarczej obywateli, tylko aktywności dotacyjnej rządu. Dlatego większe wpływy z PIT to efekt tarcz. Natomiast spadek wpływów z CIT to bezpośredni skutek ograniczeń i zakazywania prowadzenia działalności gospodarczej" - podano w komunikacie. Jak poinformowano: "Mimo rosnącej konsumpcji o 3,6% spadają wpływy z VAT i akcyzy, co może świadczyć o tym, że szara strefa zwiększa swój udział w gospodarce. Rząd zwiększa wydatki powyżej dochodów. Problemem zatem są wydatki a nie dochody. Zwiększa się popyt konsumpcyjny rządu a nie ludności. Rosnący dług publiczny jest też podatkiem, tyle że płacony w ratach przez żyjące pokolenia i jeszcze nienarodzone. Jest miarą poważnej wady ustrojowej i choroby obecnego modelu demokracji. W ciągu 2 lat dług zaciągnięty przez rząd - zwany długiem publicznym, wzrósł o ponad 433 miliardy złotych! Metoda liczenia długu publicznego wg Polski i Unii Europejskiej różni się. Według krajowej metodologii dług publiczny na koniec 2019 roku wynosił 990 miliardów, a na koniec grudnia 2020 roku był już na poziomie 1 biliona 111 miliardów złotych.Według Unii Europejskiej dług publiczny Polski na koniec 2019 roku wynosił 1 bilion 45 miliardów złotych, czyli o 55 miliardów więcej niż według polskiej metodologii, a na koniec 2020 1 bilion 136 miliardów złotych i tym samym o 25 miliardów więcej."

Dzień Wolności Podatkowej w 2021 r.

Źródło: shutterstock

Algorytm

Do obliczania Dnia Wolności Podatkowej służy stosunek udziału wszystkich wydatków publicznych (budżet państwa, samorządów, rządowe fundusze celowe itp.) do produktu krajowego brutto. Nominalne dane pochodzą z uzasadnienia do budżetu opracowywanego przez Ministerstwo Finansów, konfrontowane z danymi Eurostatu, oraz z innych oficjalnych źródeł, jak budżety funduszy celowych.

Dzień Wolności Podatkowej w Polsce na przestrzeni lat

Na przestrzeni ostatnich 28 lat, dzień Wolności Podatkowej w Polsce przypadał:

1994

1 lipca

1995

6 lipca

1996

4 lipca

1997

28 czerwca

1998

22 czerwca

1999

16 czerwca

2000

16 czerwca

2001

28 czerwca

2002

24 czerwca

2003

28 czerwca

2004

24 czerwca

2005

23 czerwca

2006

24 czerwca

2007

16 czerwca

2008

14 czerwca

2009

14 czerwca

2010

23 czerwca

2011

24 czerwca

2012

21 czerwca

2013

22 czerwca

2014

14 czerwca

2015

11 czerwca

2016

15 czerwca

2017

9 czerwca

2018

6 czerwca

2019

8 czerwca

2020

10 czerwca

2021

22 czerwca

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Centrum im. Adama Smitha

Podatki 2021