21 czerwca 2023 r. przypada Dzień Wolności Podatkowej, data została podana po raz 30.

Ewelina Czechowicz

Jak informuje Centrum im. Adama Smitha, Dzień Wolności Podatkowej w 2023 r. przypada 21 czerwca br. Data została przedstawiona na dzisiejszej konferencji podatkowej. Już od jutra Polacy pracują "tylko na siebie".

Eksperci z Centrum im. Adama Smitha po raz trzydziesty  wyliczyli dzień, w którym podatnicy w Polsce kończą "spłacać dług podatkowy" względem państwa i zaczynają pracować na siebie. 21 czerwca 2023 r. jest Dniem Wolności Podatkowej w 2023 r.

Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków, niezależnie od tego jak się nazywają, w tym opłat i składek, a które są przymusowe, pracujemy w 2023 roku sto siedemdziesiąt jeden dni z 365, czyli o 8 dni dłużej, niż w roku 2022 - wskazuje w komunikacie Centrum im. Adama Smitha.

30 dzień wolności podatkowej w Polsce

Źródło: Shutterstock

 

Dzień Wolności Podatkowej po raz 30 w Polsce

 

Idea Dnia Wolności Podatkowej pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ogłoszono go po raz pierwszy w 1900 r. Dzień Wolności Podatkowej to symboliczna data graniczna – po jej przekroczeniu, według oficjalnej definicji, pracownik przestaje "zarabiać na państwo", a zaczyna na siebie i swoją rodzinę. W Polsce Dzień Wolności Podatkowej wyliczany jest przez Centrum im. Adama Smitha od 1994 r.

Dzień Wolności Podatkowej w latach 1994 - 2023

Rok

Dzień wolności podatkowej

1994

1 lipca

1995

6 lipca

1996

4 lipca

1997

28 czerwca

1998

22 czerwca

1999

16 czerwca

2000

16 czerwca

2001

28 czerwca

2002

24 czerwca

2003

28 czerwca

2004

24 czerwca

2005

23 czerwca

2006

24 czerwca

2007

16 czerwca

2008

14 czerwca

2009

14 czerwca

2010

23 czerwca

2011

24 czerwca

2012

21 czerwca

2013

22 czerwca

2014

14 czerwca

2015

11 czerwca

2016

15 czerwca

2017

9 czerwca

2018

6 czerwca

2019

8 czerwca

2020

10 czerwca

2021

22 czerwca

2022

13 czerwca

2023

21 czerwca

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Centrum im. Adama Smitha

 

"Do obliczania Dnia Wolności Podatkowej służy stosunek udziału wszystkich wydatków publicznych (budżet państwa, samorządów, rządowe fundusze celowe itp.) do produktu krajowego brutto (PKB). Nominalne dane pochodzą z uzasadnienia do budżetu opracowywanego przez Ministerstwo Finansów, konfrontowane z danymi Eurostatu, oraz z innych oficjalnych źródeł, jak budżety funduszy celowych" – podaje Centrum im. Adama Smitha.

Ile dłużej Polacy będą pracować po reformie podatkowej, która miała obniżyć podatki? W ubiegłym roku Dzień Wolności Podatkowej przypadł 13 czerwca. Niebawem dowiemy się, jak będzie w tym roku. 

Propozycje zmian w systemie podatkowym wg Centrum im. Adama Smitha

Na dzisiejszej konferencji przedstawiono postulaty dotyczące zmian w systemie podatkowym wg Centrum im. Adama Smitha, są to następujące propozycje:

1) uwolnienie pracy od opodatkowania ZUS, składkami i podatkami. Minimum to zwolnienie z obciążeń dodatkowej pracy oraz pracy w nadgodzinach, aby zwiększyć motywację przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc, a obywateli do wytężonej pracy. 

2) likwidacja tzw. podatku Belki, który przy ciągle realnie ujemnych stopach procentowych oraz nadzwyczajnie wysokiej inflacji jest dziś podatkiem od inflacji. Rząd ma rosnące potrzeby pożyczkowe. Likwidując podatek od zysków kapitałowych, a dziś od inflacji może zwiększyć zainteresowanie swoimi papierami dłużnymi i tym samym zrepolonizować dług. 

3) utrzymanie zwolnienia z ZUS dla mikroprzedsiębiorców (samozatrudnionych), a docelowo przeniesienie ich do systemu KRUS. Działalność mikroprzedsiębiorców jest podobna co do skali do działalności rolniczej, dlatego należy zrównać te grupy zawodowe w zasadach ubezpieczenia społecznego oraz wysokości płaconych podatków. 

4) likwidacja opodatkowania rządu przez samego siebie i transferów, które dokonuje w ramach finansów publicznych np. nie tylko emerytur (wszystkich, bez względu na wysokość), rent i zasiłków, ale wszystkich wynagrodzeń dla urzędników sfery publicznej.  

5) przeprowadzenie uczciwej prywatyzacji dla obywateli polskich „martwego kapitału” (będącego własnością skarbu państwa i samorządów), jak pisał prof. Hernando de Soto, po to, żeby zwiększyć produktywność gospodarki narodowej – wykorzystując rezerwy proste. 

Podatki 2023