Dwie podwyżki dodatków do wynagrodzenia za pracę w nocy w 2023 roku. Ile zyskają pracownicy?

Iwona Maczalska

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej w 2023 roku, wzrosną również dodatki za pracę w nocy. Jaką osiągną wysokość w 2023 roku i ile zyskają pracownicy?

» Wymiar czasu pracy w 2023 roku

» Minimalne wynagrodzenie 2023. Jaka kwota na rękę (netto) dla pracownika?

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2023 roku będzie miała wpływ na zmianę wysokości dodatków za pracę w nocy w poszczególnych miesiącach 2023 roku. Rok 2023 będzie jednak o tyle specyficzny, że podwyżka minimalnego wynagrodzenia będzie w nim miała miejsce aż dwa razy. Oznacza to, że w przyszłym roku dodatki za pracę w nocy również wzrosną dwa razy. Jaką wysokość osiągną?

Dodatki do wynagrodzenia za pracę w nocy 2022

Źródło: shutterstock

Dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 3490 zł brutto, a od lipca - 3600 zł brutto. Zwiększy się też wysokość stawki godzinowej. Więcej na ten temat  w artykule ,,Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia minimalnego 2023.".

Dodatki za pracę w nocy w 2023 roku

Dodatki za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

 

Dodatki za pracę w nocy w 2023 roku

MiesiącWysokość dodatku za 1h pracy
Styczeń 20234,15 zł
Luty 20234,36 zł
Marzec 20233,79 zł
Kwiecień 20234,59 zł
Maj 20234,15 zł
Czerwiec 20234,15 zł
Lipiec 20234,29 zł
Sierpień 20234,09 zł
Wrzesień 20234,29 zł
Październik 20234,09 zł
Listopad 20234,50 zł
Grudzień 20234,74 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Praca nocna - w jakich godzinach?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy poprzez pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym. Jeżeli takich aktów w zakładzie nie ma wówczas prawo do wyznaczenia godzin nocnych leży w kompetencjach pracodawcy.

Pracy w porze nocnej nie dla każdego

Nie każdy pracownik może wykonywać pracę w godzinach nocnych. Kodeks pracy szczegółowo wskazuje grupę pracowników, którzy kategorycznie pracy w nocy wykonywać nie mogą. Mowa o:

  • Kobietach w ciąży (art. 178 § 1 KP),
  • Pracownikach, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia - chyba, że wyrażą na to zgodę (art. 178 §2 KP),
  • Pracownikach młodocianych (art. 203 § 1 KP),
  • Pracownikach niepełnosprawnych, chyba, że na sam wniosek osoby niepełnosprawnej lekarz prowadzący badania profilaktyczne lub lekarz sprawujący opiekę nad pracownikiem wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z pózn. zm.).

WynagrodzeniaPłaca minimalnaKodeks pracy