Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dwa samochody w jednoosobowej działalności gospodarczej - interpretacja indywidualna

Ewelina Czechowicz

Jeżeli do prowadzenia działalności gospodarczej (w tym również jednoosobowej) potrzebne są dwa samochody to nie istnieje przepis, który zabroniłby ujmować w kosztach podatkowych ponoszonych na nie wydatków. Warunkiem jest wykorzystanie ich na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności – wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

W interpretacji indywidualnej z 9 marca 2021 r. Dyrektor KIS rozpatrywał wniosek podatnika, który chciał wyleasingować drugie auto w celu zabezpieczenia źródła przychodów (interpretacja dyrektora KIS o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.982.2020.2.MGR).

Wnioskodawca we wniosku wskazał, że od września 2008 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej.Podatnik wskazał, że  jego działalność wymaga codziennego przemieszczania się, niezbędnym narzędziem, umożliwiającym jej prowadzenie, jest samochód.W chwili składania wniosku przedsiębiorca posiadał jeden samochód osobowy, który rozlicza zgodnie z przepisami podatkowymi w ramach leasingu operacyjnego, a koszty z nim związane rozlicza w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów (w wysokości 75% wydatków związanych z używaniem i eksploatacją samochodu). Samochód wykorzystuje dla celów prowadzonej działalności gospodarczej- praktyki lekarskiej. Planuje On wziąć w leasing operacyjny jeszcze jeden samochód osobowy, który będzie również wykorzystywać (zamiennie) dla celów działalności, w tym m.in. do codziennych dojazdów do pracy. Wątpliwości Wnioskodawcy budził fakt, że dla jednoosobowej działalności chciałby posiadać dwa samochody, ale specyfika prowadzonej przez Niego działalności uzasadniajak wskazał, w przypadku awarii, serwisowania jednego z samochodów lub złych warunków pogodowych posiadanie drugiego samochodu. Przychody w działalności pozwalają Mu na zakup drugiego samochodu, który w razie potrzeby uchroni i zabezpieczy przed utratą przychodów Jego obecne źródło przychodów.

Podatnik zapytał czy:

  1. Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat leasingowych dotyczących drugiego samochodu osobowego wykorzystywanego w jednoosobowej działalności gospodarczej, zgodnie z limitami wydatków wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącymi wartości leasingowanego samochodu (w proporcji do limitu wartości 150 000 zł)?
  2. Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją drugiego samochodu osobowego, przy założeniu użytku, tzw. mieszanego?

Dwa samochody w jednoosobowej działalności
Źródło: shutterstock.com

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ogranicza wykorzystywania różnych środków transportu w działalności gospodarczej

Dyrektor KIS wskazał, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ograniczają możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu, w tym także samochodów osobowych oraz ilości posiadanych środków transportu. Warunkiem koniecznym dla uznania wydatków poniesionych na nabycie określonego składnika majątku, w tym przypadku samochodu osobowego, za koszt uzyskania przychodu jest jego wykorzystywanie na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Organ wskzał, że to na podatniku spoczywa obowiązek wykazania związku przyczynowo-skutkowego między wykorzystywaniem samochodu a osiągniętym przychodem. Jak wskazał Dyrektor KIS brak jest przeszkód prawnych, aby podatnik w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywał kilka samochodów osobowych, o ile jest to uzasadnione rodzajem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jeżeli zatem charakter prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (np. jej rozmiar, sposób wykonywania usług) uzasadnia wykorzystywanie w tej działalności gospodarczej dwóch środków transportu (samochodów), to, co do zasady, wydatki związane z tymi pojazdami - w ustawowych granicach - mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności.

Auto firmoweKosztyPodatek PIT