Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dodatki do wynagrodzenia za pracę w nocy 2019

Iwona Maczalska

Za pracę wykonywaną w porze nocnej należy pracownikowi wypłacić stosowny dodatek. Wysokość dodatku jest zmienna i ustalana odrębnie w każdym roku kalendarzowym.

 

<< Wymiar czasu pracy 2019 >>


Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2019 roku wpływa bezpośrednio na zmianę wysokości dodatków za pracę w nocy w poszczególnych miesiącach 2019 roku. Ponieważ w 2019 roku planowane jest podwyższenie minimalnego wynagrodzenia z obecnej kwoty 2100 zł brutto do 2220 zł brutto, dodatek za pracę w nocy również ulegnie stosownemu podwyższeniu.


Czym jest praca w porze nocnej?

Zanim przystąpimy do obliczania wynagrodzenia za czas pracy w godzinach nocnych należy ustalić czym jest pora nocna. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy poprzez pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym. Jeżeli takich aktów w zakładzie nie ma wówczas prawo do wyznaczenia godzin nocnych leży w kompetencjach pracodawcy.


Dodatki za pracę w nocy w 2019 roku

Dodatki za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

MiesiącWysokość dodatku za 1h pracy

Styczeń 2019

2,52 zł

Luty 2019

2,76 zł

Marzec 2019

2,64 zł

Kwiecień 2019

2,64 zł

Maj 2019

2,64 zł

Czerwiec 2019

2,92 zł

Lipiec 2019

2,41 zł

Sierpień 2019

2,64 zł

Wrzesień 2019

2,64 zł

Październik 2019

2,41 zł

Listopad 2019

2,92 zł

Grudzień 2019

2,76 zł

 
* Zestawienie utworzone na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 2220 zł.


<< Okresy rozliczeniowe czasu pracy 2019 >>

 

Kto nie popracuje w porze nocnej?

Zlecając pracownikowi wykonywanie pracy w godzinach nocnych warto miec na uwadze, że nie każdy może pracę w takich godzinach świadczyć. Kodeks pracy szczegółowo wskazuje grupę pracowników, którzy kategorycznie pracy w nocy wykonywać nie mogą. Mowa o:

  • Kobietach w ciąży (art. 178 § 1 KP),
  • Pracownikach, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia - chyba, że wyrażą na to zgodę (art. 178 §2 KP),
  • Pracownikach młodocianych (art. 203 § 1 KP),
  • Pracownikach niepełnosprawnych, chyba, że na sam wniosek osoby niepełnosprawnej lekarz prowadzący badania profilaktyczne lub lekarz sprawujący opiekę nad pracownikiem wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z pózn. zm.).

 

Wymiar czasu pracy