Okresy rozliczeniowe czasu pracy w 2019 roku

Iwona Maczalska

Okresy rozliczeniowe w zakładzie pracy mogą wynosić jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, a najdłuższy nawet 12 miesięcy. Sprawdź, jak będą wyglądały okresy rozliczeniowe w 2019 roku.

Czas pracy pracowników regulują przepisy Kodeksu pracy. W myśl art. 129 §1 maksymalny czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Pracownicy zatrudnieni w pięciodniowym tygodniu pracy, dla których dniem wolnym od pracy jest sobota w 2019 roku, w trakcie 251 dni pracy, przepracują 2008 godzin.

Aby sprawdzić wymiar czasu pracy pracowników w 2019 roku skorzystaj z tabeli znajdującej się na stronie znajdującej się tutaj.

 

Okresy rozliczeniowe 2019

Choć podstawowym okresem rozliczeniowym czasu pracy jest okres 3 i 4 – miesięczny w zakładzie pracy spotkać możemy się również z okresami rozliczeniowymi:

  • 1-miesięcznymi,
  • 2-miesięcznymi,
  • 6-miesięcznymi,
  • 12-miesięcznymi.

Okresy te zmieniają się wraz z kalendarzem w każdym roku.

 

Poznaj okresy rozliczeniowe, jakie będą obowiązywały w 2019 roku korzystając z poniższych tabel:


1-miesięczny okres rozliczeniowy w 2019 roku

MIESIĄCWymiar czasu pracy*

Styczeń

176 godzin

Luty

160 godzin

Marzec

168 godzin

Kwiecień

168 godzin

Maj

168 godzin

Czerwiec

152 godzin

Lipiec

184 godziny

Sierpień

168 godzin

Wrzesień

168 godzin

Październik

184 godzin

Listopad

152 godzin

Grudzień

160 godzin

Łącznie

2008 godzin

 

2-miesięczny okres rozliczeniowy 2019

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 29 lutego

336

od 1 marca do 30 kwietnia

336

od 1 maja do 30 czerwca

320

od 1 lipca do 31 sierpnia

352

od 1 września do 31 października

352

od 1 listopada do 31 grudnia

312

Łącznie

2008

 

3-miesięczny okres rozliczeniowy 2019

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 31 marca

504

od 1 kwietnia do 30 czerwca

488

od 1 lipca do 30 września

520

od 1 października do 31 grudnia

496

Łącznie

2008

 

4-miesięczny okres rozliczeniowy 2019

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 30 kwietnia

672

od 1 maja do 31 sierpnia

672

od 1 września do 31 grudnia

664

Łącznie

2008

 

6-miesięczny okres rozliczeniowy 2019

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 01 stycznia do 30 czerwca

992

od 1 lipca do 31 grudnia

1016

Łącznie

2008

 

12-miesięczny okres rozliczeniowy 2019

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 31 grudnia

2008

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobo