Dodatek elektryczny. Wzór wniosku do pobrania oraz instrukcja wypełniania

Iwona Maczalska

Od 1 grudnia można składać w gminach wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego. Obowiązujący wzór wniosku udostępniło Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z instrukcją jego wypełniania.

» Wzór wniosku o dodatek elektryczny już dostępny

1 grudnia wystartował nowy program wsparcia dla rodzin, których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Osoby te mogą ubiegać się o wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 1000 zł lub 1500 zł. W tym celu należy jednak złożyć stosowny wniosek. Udostępniamy go do pobrania poniżej.

» Dodatek elektryczny - 1000 zł lub 1500 zł dopłaty do prądu dla niektórych gospodarstw domowych

Pobierz wzór wniosku o dodatek elektryczny

Aktualnie obowiązującym wzorem wniosku o dodatek elektryczny jest druk przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wypełniony druk należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie od 1 grudnia do 1 lutego.

Obowiązujący wzór wniosku o dodatek elektryczny można pobrać poniżej:

Wzór wniosku o dodatek elektryczny

Źródło: MKiŚ

Jak wypełnić wniosek o dodatek elektryczny

Wniosek o dodatek elektryczny zawiera wiele pól do wypełnienia. Należy w nim wskazać dane wnioskodawcy oraz gospodarstwa domowego oraz podpisać wymagane oświadczenia. Osoby mające wątpliwości, jak poprawnie wypełnić druk mogą skorzystać z instrukcji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dostępna jest ona na ministerialnej stronie www.gov.pl/web/klimat oraz tutaj.

Instrukcja wypełniania wniosku o dodatek elektryczny

Źródło: MKiŚ

Dla kogo dodatek elektryczny?

Świadczenie będą mogli otrzymać odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne. Oznacza to, że wnioski mogą składać odbiorcy energii, których głównym źródłem ciepła jest energia elektryczna.

Więcej w artykule ,, Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych. Start wniosków 1 grudnia 2022 r.”.

Inne podatki