Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wzór wniosku o dodatek elektryczny już dostępny

Ewelina Czechowicz

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało w środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia, który zawiera wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Kto i kiedy będzie mógł wystąpić o świadczenie?

1000 zł lub 1500 zł dodatku w zależności od zużycia prądu w 2021 r.

Dodatek 1000 lub 1500 zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym używającym prądu do ogrzewania, na wzorze wniosku znajduje się przypomnienie, że zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., wniosek składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kwota dodatku uzależniona jest od zużycia prądu w 2021 roku. 1000 zł otrzymają osoby, gdzie w ich gospodarstwach domowych zużycie prądu w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, albo 1500 zł w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. Do wniosku potrzebne będzie rozliczenie prądu wskazujące na zużycie energii elektrycznej w 2021 roku.

Poniżej wniosek do pobrania:

WNIOSEK O DODATEK ELEKTRYCZNY

Dodatek elektryczny - 1000 zł lub 1500 zł dopłaty do prądu dla niektórych gospodarstw domowych - PIT.pl

Wniosek o dodatek – niezbędne dane

Według opublikowanego wzoru wniosku, osoba występująca o dodatek będzie musiała podać swoje dane i dane gospodarstwa domowego razem z danymi osobowymi jego wszystkich członków. We wniosku należy wskazać również numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek. Wsparcie adresowane jest dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła czy też ogrzewanie elektryczne, zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

Wniosek o dodatek energetyczny do prądu już dostępny

Źródło: shutterstock

Dodatek nie należy się w sytuacji wniosku o dodatek węglowy. Nie otrzymają go też osoby z instalacją OZE

Dodatkowo należy również wskazać, że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, oraz że gospodarstwo nie posiada mikroinstalacji OZE w rozumieniu ustawy o OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z tą ustawą.

Termin złożenia wniosku o dodatek energetyczny do prądu

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego do prądu należy złożyć w terminie od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023.

Termin wypłaty dodatku energetycznego

Gmina dodatek do prądu powinna wypłacić w terminie do 31 marca 2023 roku.

Forma złożenia wniosku o dodatek energetyczny

Zgodnie z uchwalonymi przepisami wniosek o dodatek energetyczny będzie można złożyć również online za pośrednictwem  ePUAP i Profilu zaufanego.

Żeby wysłać wniosek przez Internet:

  1. należy zalogować się do portalu e-PUAP
  2. kolejno trzeba wybrać z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.
  3. następnie należy wybrać adres odpowiedniego urzędu, rodzaj pisma.
  4. następnie trzeba załączyć wypełniony wniosek.
  5. ostanim krokiem jest podpis wniosku i jego wysłanie.