Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych. Start wniosków 1 grudnia 2022 r.

Iwona Maczalska

Od 1 grudnia tysiące gospodarstw domowych może zacząć ubiegać się o przyznanie tzw. dodatku elektrycznego w wysokości 1000 zł lub 1500 zł. Wnioski należy składać w swoich gminach.

» Dodatek elektryczny - 1000 zł lub 1500 zł dopłaty do prądu dla niektórych gospodarstw domowych

Od 1 grudnia do 1 lutego trwać będzie okres, w którym gospodarstwa domowe chcące skorzystać z dodatku energetycznego, będą mogły składać wnioski w swoich urzędach gminy. Kto skorzysta z dodatku?

» Posiadasz fotowoltaikę? Ministerstwo Klimatu wyjaśnia, jaką cenę prądu zapłacisz w 2023 roku

Wniosek o dodatek elektryczny 2022

Źródło: MŚiK

Kto może ubiegać się o dodatek energetyczny?

Świadczenie będą mogli otrzymać odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne. Oznacza to, że wniosek mogą odbiorcy energii, których głównym źródłem ciepła jest energia elektryczna.

Kto nie uzyska dodatku elektrycznego?

Z dodatku nie skorzystają rodziny, które:

  1. posiadają mikroinstalacje PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną;
  2. posiadają pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV;
  3. są objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego;
  4. są objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
  5. na potrzeby których zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Kluczowy wpis w CEEB

Jednym z kluczowych warunków ubiegania się o dodatek elektryczny jest złożenie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB, w terminie do 11 sierpnia 2022 roku. Rodziny, które wpisu takiego nie dokonały, nie będą mogły ubiegać się o wypłatę dodatku. Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska ,, Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania”.

Jak złożyć wniosek i dodatek elektryczny?

Wnioski o wypłatę dodatku eklektycznego można składać w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Przy czym sam dodatek elektryczny będzie wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

 

Wzór wniosku przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska można pobrać poniżej:

Wzór wniosku o dodatek elektycznu

Źródło: MŚiK

Kiedy 1000 zł a kiedy 1500 zł dodatku elektrycznego?

Dodatek eklektyczny będzie wypłacany w dwóch wysokościach – 1000 zł oraz 1500 zł.

  • 1 000 zł – będzie przysługiwało gospodarstwom domowym zużywającym do 5 MWh rocznie,
  • 1 500 zł – będzie przysługiwało gospodarstwom domowym zużywającym powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

 

 

Inne podatki