Dobrowolne składki ZUS dla przedsiębiorców? Inicjatywa ustawodawcza wspierana przez Rzecznika MŚP

Redakcja PIT.pl

Ryczałtowy ZUS który muszą płacić firmy jest rozwiązaniem niezwykle szkodliwym dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, gospodarki oraz budżetu państwa – wskazuje Rzecznik MŚP i proponuje zmiany polegające na wprowadzeniu dobrowolnych składek. 

Składki ZUS do zmiany

Przedsiębiorca ma obowiązek opłacać co miesiąc ryczałtową składkę na ubezpieczenie społeczne bez względu na uzyskany wynik finansowy. Nie zwalnia z tego obowiązku ani strata ani niski dochód.

Ryczałtowy ZUS – Rzecznik MŚP wskazuje wady systemu

Zgodnie z komunikatem Rzecznika MŚP ryczałtowy ZUS wpędza wielu przedsiębiorców w długi, wyrzuca do szarej strefy oraz uniemożliwia powstawanie nowych firm np. startupów których cechą jest długoletnia praca bez większych dochodów. Nie zgadzamy się z tezą: „ że jeżeli ktoś nie potrafi prowadząc działalność gospodarczą , zarobić za ZUS to niech idzie na etat” Kuriozalną jest sytuacja kiedy ZUS eksmituje przedsiębiorcę z mieszkania za jego długi aby pieniądze ze sprzedanej nieruchomości wpłacić na indywidualne konto emerytalne tego przedsiębiorcy. Podstawowym prawem człowieka jest możliwość zarabiania na swoje utrzymanie pracą na własny rachunek. System, który to uniemożliwia poprzez ustanowienie wysokiej bariery wejścia na rynek oraz utrzymania na nim firmy, jest niemoralny.

Dobrowolne składki ZUS dla przedsiębiorców

Nowe rozwiązania na wzór niemiecki

W Niemczech, zrujnowanych wojną, wprowadzono dobrowolność w opłacaniu składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy. Niemiecka gospodarka jest najsilniejszą w Europie i jedną z silniejszych w świecie. Chcemy wprowadzić w Polsce identyczne rozwiązania. Nie jesteśmy ani mniej zapobiegliwi ani głupsi od naszych zachodnich sąsiadów. Wprowadzenie dobrowolności opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne przy zachowaniu obowiązku składki na ubezpieczenie zdrowotne doprowadzi do wyjścia wielu firm z szarej strefy, zapobiegnie pauperyzacji i nieszczęściu wielu polskich rodzin które system wpędza w zadłużenie, pomoże przejść sektorowi MŚP bardziej bezpiecznie przez nadchodzące spowolnienie gospodarcze.

Zbiórka podpisów pod projektem ustawy wprowadzającej dobrowolny ZUS

Rzecznika MŚP informuje o zbiórce podpisów pod projektem ustawy wprowadzającej dobrowolny ZUS dla wszystkich przedsiębiorców. Jest to inicjatywa organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP: Powstał już Komitet inicjatywy obywatelskiej dotyczącej dobrowolnej składki na ZUS. Zgodnie z  obowiązującym prawem, aby mogła być ona procedowana w Sejmie, musi znaleźć wsparcie co najmniej 100 tysięcy osób. Według zapowiedzi dr Marka Wocha, dyrektora generalnego Biura Rzecznika Małych i Średnich Firm podpisów pod inicjatywą ma być około pół miliona. Projekt ustawy ma trafić do Sejmu za około 3 tygodnie. 

PrzychodyZUSFormy zatrudnienia