Do kiedy pracodawca musi dostarczyć PIT-11 za 2020 rok?

Iwona Maczalska

Wielu podatników chciałby już złożyć rozliczenie PIT-37 za 2020 rok, by otrzymać szybki zwrot podatkuPIT. Na przeszkodzie stoi jednak brak informacji PIT-11 za 2020 rok. Do kiedy pracodawca musi dostarczyć PIT-11 zatrudnionym pracownikom? W 2021 roku termin przypada w marcu.

1 stycznia rozpoczął się sezon składania rocznych zeznań PIT, uwzględniających dochody / przychody uzyskane w całym 2020 roku. Sezon ten potrwa do 30 kwietnia. W tym czasie podatnicy muszą na odpowiednim druku rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Do kiedy PIT-11 za 2020 rok do podatnika?

Źródło: shutterstock

Rozliczenie deklaracji PIT za 2020 rok

Jedną z najpopularniejszych rocznych deklaracji podatkowych jest zeznanie PIT-37, wypełniane przez osoby zatrudnione. Aby jednak prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym osoby te muszą uwzględnić w niej wszystkie otrzymane od pracodawców informacje PIT-11, zawierające informacje o przychodach i dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, potrąconych w 2020 roku. Kiedy podatnicy otrzymają PIT-11?

PIT-11 dla pracowników najpóźniej w marcu

Druk PIT-11 pracodawca ma obowiązek sporządzić w dwóch wersjach. Jedną z nich dostarcza do urzędu skarbowego, a drugą do podatnika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, druki PIT-11 dla podatników (pracowników), płatnik (pracodawca) ma obowiązek sporządzić i przesłać najpóźniej końca lutego. Ponieważ w 2021 roku ostatni dzień lutego przypada w niedzielę 28 lutego, ostateczny termin przekazania PIT-11 pracownikom zostaje przesunięty na dzień 1 marca 2021 roku.

Szybsze złożenie PIT-37 to szybszy zwrot podatku

Podatnicy, którzy otrzymają swoje informacje PIT-11 od pracodawców, nie powinni zwlekać z rozliczeniem PIT 2021. Im szybciej bowiem rozliczą się z urzędem skarbowym, tym szybciej otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za 2020 rok. W 2021 roku, podobnie jak w roku ubiegłym warto rozliczyć się w sposób elektroniczny. Deklaracje rozliczone w sposób elektroniczny, są objęte krótszym okresem zwrotu nadpłaconego podatku, w porównaniu do druków złożonych w formie tradycyjnej. Maksymalnie w ciągu 45 dni od dnia złożenia elektronicznego rozliczenia PIT, fiskus dokona zwrotu nadpłaconego podatku.

PIT-11Rozliczenie rocznePIT-37Płatnik PITTwój e-PIT