Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Co z badaniami okresowymi do pracy w trakcie epidemii koronawirusa?

Iwona Maczalska 18.03.2020 11:35 (aktualizacja: )

Pracownicy, na których ciąży obowiązek wykonania badań okresowych stoją przed dylematem, czy aby na pewno powinni w obecnej sytuacji udawać się do przychodni i narażać na zakażenie koronawirusem. Lekarze apelują w tej sprawie do Minister Rodziny.

[AKTUALIZACJA 20.03.2020 12:30 - Główny Inspektor Sanitarny zajął stanowisko w sprawie obowiązku kierowania pracowników na obowiazkowe badania okresowe. Więcej na ten temat w artykule ,,Obowiązek wykonywania okresowych badań lekarskich w trakcie epidemii – jest stanowisko GIP".]


Jednym z obowiązków każdego pracodawcy jest dbałość o życie i zdrowie pracowników. Kodeks pracy obciąża w tym zakresie pracodawców, nakładając na nich obowiązek kierowania pracowników na badania lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Mowa o badaniach lekarskich: wstępnych, okresowych, czy kontrolnych.

Wątpliwości co do stosowania wspomnianych regulacji budzi aktualna sytuacja w epidemiologiczna Polsce. Wizyta w ośrodkach zdrowia w celu wykonania badań drastycznie zwiększa ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Apel lekarzy do Minister Rodziny

Lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zwrócili się  do minister rodziny Marleny Maląg o czasowe zawieszenie obowiązku wykonywania badań okresowych u pracowników. Jak twierdzą lekarze – ośrodki zdrowia zawsze były skupiskiem bakterii i wirusów. Aktualnie ryzyko jest jeszcze większe z uwagi na możliwość zakażenia groźnym koronawirusem nie tylko samego pracownika wykonującego badanie okresowe – lecz także całego zakładu pracy.

Lekarze proszą o konkretne wytyczne i dyspozycje dla ośrodków zdrowia, a także twierdzą, że jak najszybciej należy przesunąć terminy wszelkich badań – tak, jak miało to miejsce w przypadku szczepień ochronnych dzieci.

Badania okresowe - co o tym mówi Kodeks Pracy

Przepisy Kodeksu Pracy dotyczące badań okresowych są jednoznaczne. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie przestawił zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do kontynuowania pracy na danym stanowisku pracy. Niestety aktualne przepisy nie przewidują wyjątku od tej reguły, dlatego musimy czekać na nowe regulacje odnoszące się do aktualnej – kryzysowej sytuacji. Kierując się bowiem aktualnym stanem prawnym można stwierdzić, że brak aktualnych badań lekarskich oznacza nic innego, jak brak gotowości pracownika do pracy, a tym samym utratę prawa do wypłaty wynagrodzenia.

Badania okresowe - będą przedłużone terminy orzeczeń lekarskich?

Na konferencji prasowej, która miała miejsce 16 marca Wiceminister Janusz Cieszyński poinformował o prowadzonych pracach nad tzw. pakietem ratunkowym dla firm. Ma on regulować również kwestie Medycyny Pracy. Jak zasugerował wiceminister – nie jest wykluczone, że jednym z elementów prewencyjnych będzie wydłużenie terminów ważności aktualnych orzeczeń lekarskich dotyczących badań okresowych.

Formy zatrudnieniaKodeks pracyHOTKoronawirus w Polsce