Czy świadczenie 500+ należy rozliczyć w rocznych zeznaniach PIT za 2017 rok?

Iwona Maczalska 26.02.2018 09:00 (aktualizacja: )

W 2017 roku wiele rodzin skorzystało z rządowego dofinansowania 500+. Czy dokonując rocznego rozliczenia PIT za 2017 rok należy uwzględnić w nim kwotę dofinansowania otrzymaną w 2017 roku?

Świadczenie 500+ w deklaracji PIT
Świadczenie 500+ w deklaracji PIT / YAY foto

Ponad 3,79 mln dzieci w 2017 roku zostało objętych wsparciem w ramach programu ,,Rodzina 500 plus”. Tylko do końca listopada 2017 roku rodzice i opiekunowie otrzymali ponad 15,1 mld zł na pomoc w wychowywaniu swoich dzieci. Czy jednak świadczenie 500+ stanowi przychód rodziny, który podlega opodatkowaniu podatkiem PIT? Czy należy przychód ten wykazać w rocznym zeznaniu PIT?

Czy świadczenie 500+ należy ująć w rocznym zeznaniu PIT-37 lub PIT-36?

Świadczenie 500+ jest świadczeniem zwolnionym z opodatkowania podatkiem PIT. Oznacza to, że kwoty tej nie należy ujmować w rocznym zeznaniu PIT za 2017 rok m.in. w zeznaniu PIT-37 czy PIT-36. Kwota uzyskiwana z 500+ nie wpływa na wartość kwoty wolnej od podatku, nie ogranicza prawa do rozliczania się wspólnie z dzieckiem a także nie spowoduje w żadnym przypadku przejścia do drugiego stopnia skali podatkowej (z 18% do 32%).

Zwrot z niewykorzystanej ulgi prorodzinnej ograniczy prawo do świadczenia 500+

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku ubiegania się o uzyskanie samego świadczenia 500+. Ustalając bowiem dochód rodziny należy uwzględnić kwotę otrzymanego zwrotu z niewykorzystanej części ulgi prorodzinnej. Przypomnijmy, że w rocznych rozliczeniach PIT za 2017 rok, podobnie jak w latach ubiegłych podatnicy, którzy ze względu na zbyt niski dochód bądź zbyt dużą liczbę dzieci nie są w stanie wykorzystać pełnej kwoty ulgi prorodzinnej w zeznaniu rocznym, mogą ubiegać się o zwrot niewykorzystanej części ulgi.

Zanim podatnik z niego skorzysta powinien jednak dobrze się zastanowić, bowiem kwotę zwrotu należy wliczyć do przychodu, którego wysokość może pozbawić prawa do świadczeń rodzinnych. Mowa tu również o świadczeniu 500+.

Więcej na ten temat dowiesz się w artykule ,,Świadczenie 500 plus a zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko”.

Iwona Maczalska, PIT.pl

Ulga na dzieciRozliczenie rocznePIT-37