Czy stawka VAT za wodę z kranu wzrośnie z 8 do 23 proc.?

Przygotowany przez resort finansów projekt nowej matrycy VAT w zakresie stawek za „wodę w postaci naturalnej” budzi wątpliwości interpretacyjne. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii alarmuje, że stawka VAT za wodę z kranu wzrośnie z 8 do 23 proc. Zdaniem Konfederacji Lewiatan efektem tego będzie wzrost cen wody. Dlatego trzeba jak najszybciej doprecyzować przepisy.

Wyższa stawka VAT na soki owocowe? MF tłumaczy się dlaczego

Kontrowersje wokół opodatkowania wody

- Przedsiębiorcy obawiają się nowych przepisów i apelują o ich uszczegółowienie oraz doprecyzowanie. Inaczej wzrośnie cena wody dostarczanej wodociągami (kranówki), ale również wody ze źródeł, studni, wody transportowanej cysternami.

Nowa matryca stawek VAT - krok w dobry kierunku, ale diabeł tkwi w szczegółach

Nie jest jasne, jaki był cel zmian wprowadzonych przez resort finansów, ale skoro już istnieją wątpliwości interpretacyjne to należy je usunąć. Naszym zdaniem nie jest zasadna też zmiana zasad ustalania taryf za wodę, przez przyjęcie odrębnych opłat za dystrybucję i za towar w postaci wody – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Przedsiębiorcy obawiają się, że przedstawione propozycje dotyczące opodatkowania wody mogą być wstępem do zmian w ustalaniu taryf, polegających na naliczaniu osobno opłat za dystrybucję i wodę.

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – przedsiębiorcy poznają obowiązujące ich stawki VAT

Źrodło: Konfederacja Lewiatan

[aktualizacja 14.02.2019 r.]: Ministerstwo Finansów uspokaja na Twitterze, że stawka podatku VAT na wodę pozostanie na poziomie 8 proc. - niezależnie, czy będzie to woda z kranu, czy też podczas awarii sieci wodociagowej woda dostarczana w sposób zastępczy np. cysternami.

Tweet MF: Woda z kranu z 8 proc. stawką podatku VAT

Źrodło: twitter.com/MF_GOV_PL

Tweet MF: Woda z kranu z 8 proc. stawką podatku VAT

Źrodło: twitter.com/MF_GOV_PL

VATPKWiU