Czy odszkodowanie z polisy OC stanowi przychód dla leasingobiorcy? Interpretacja indywidualna

Ewelina Czechowicz

Środki wypłacone przez ubezpieczyciela w ramach polisy OC nie stanowią  przychodu leasingobiorcy samochodu -wskazał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 30 listopada 2020 r. 

Dyrektor KIS uznał, że w przypadku bezgotówkowej naprawy samochodu w leasingu z OC sprawcy zdarzenia nie wystąpi przychód dla leasigobiorcy. 

Odszkodowanie za samochód w leasingu nie stanowi przychodu 
Źródło: shutterstock.com

Stan faktyczny

We wniosku złożonym do KIS przedstawiono następujący stan faktyczny:

W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca zawarł umowę leasingu samochodu osobowego, który wykorzystywał do celów prywatno-służbowych. Działalność gospodarczą Wnioskodawcy prowadzona jest od listopada 2018 w zakresie usług informatycznych; przychody opodatkowane są podatkiem liniowym 19%.  Wnioskodawca prowadzi księgę przychodów i rozchodów.

30 kwietnia 2020 r. Wnioskodawca uczestniczył w stłuczce, która zaistniała nie z jego winy, naprawa samochodu była realizowana z polisy OCsprawcy zdarzenia. Przedsiębiorca wybrał naprawę w Autoryzowanym Serwisie w postaci bezgotówkowej. Zakład Ubezpieczeń dokonał przelewu pieniędzy za naprawę do serwisu.

W związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca zapytał organ skarbowy, czy wypłacona przez ubezpieczyciela dla serwisu stanowi przychód Wnioskodawcy?

Odszkodowanie w ramach naprawy bezgotówkowej samochodu w leasingu

Według Wnioskodawcy środki przelane przez Ubezpieczyciela do serwisu za naprawę samochodu nie stanowią przychodu z uwagi na fakt, że

  • przekazana kwota jedynie rekompensowała stratę którą poniósł podczas stłuczki;
  • pieniądze nie były obecne na rachunkach bankowych Wnioskodawcy (naprawa bezgotówkowa);
  • jako osoba poszkodowana w tym zdarzeniu drogowym Wnioskodawca nie powinien ponosić dodatkowych kosztów związanych z zaistniałą sytuacją (w przypadku orzeczenia o słuszności księgowania tej kwoty jako przychodu Wnioskodawca jest zobligowany do odprowadzenia podatku dochodowego, którego tylko 75% możliwe jest odpisanie jako koszty uzyskania przychodu ze względu na model mieszany użytkowania pojazdu);
  • fizycznie samochód jest własnością banku, a Wnioskodawca tylko go użytkuje;
  • zaistniała sytuacja nie spowodowała powiększenia majątku firmy Wnioskodawcy, a jedynie jego zmniejszenie ponieważ obniżyła się wartość samochodu (jest on już traktowany jako powypadkowy).

Dyrektor KIS wskazał, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Problemy z likwidacją szkód komunikacyjnych 

Dodatkowo Dyrektor KIS wskazał, że "podkreślenia wymaga, że problemy związane z likwidacją szkód komunikacyjnych w odniesieniu do pojazdów będących przedmiotem leasingu powinny być rozstrzygane w ramach rozliczeń między finansującym a korzystającym. Przy tym należy zaznaczyć, że obydwie strony umowy leasingu – zarówno leasingobiorca, jak i leasingodawca – poprzez jej zawarcie wyrażają zgodę na warunki w niej zapisane. Zauważyć także należy, że zgodnie z cywilistycznym pojęciem leasingu, leasingobiorca nie jest właścicielem pojazdu, a jedynie posiadaczem zależnym, a w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniającej wypłatę odszkodowania, ubezpieczenie przysługuje właścicielowi pojazdu (leasingodawcy).

Odszkodowanie w przypadku naprawy bezgotówkowej nie stanowi przychodu

Jak wskazał Dyrektro KIS w przypadku naprawy bezgotówkowej samochodu, który wykorzystywany jest w działalności gospodarczej na postawie  umowy leasingu odszkodowanie „wypłacone leasingodawcy”,  który jest właścicielem pojazdu, nie stanowi przychodu leasingobiorcy. Tym samym odszkodowanie jest dla  Wnioskodawcy obojętne podatkowo.

Interpretacja: 0115-KDIT3.4011.585.2020.1.AW

Auto firmowePrzychody