Czy kody CN oraz numer PKWiU 2015 należy umieszczać na fakturach po 1 lipca 2020 roku?

Iwona Maczalska

Od 1 lipca zmianie uległy zasady oznaczania towarów na potrzeby VAT. W myśl, zmian towary oznaczać należy przy użyciu kodów CN, bądź numerów PKWiU 2015. Czy oznacza to, że kody CN i numery PKWiU od 1 lipca umieszczać należy również na wystawianych fakturach?

» Nowa matryca VAT od 1 lipca - gdzie znaleźć nowy numer CN i PKWiU

Od 1 lipca 2020 roku zmianie uległa matryca stawek VAT. Konsekwencją zmian jest m.in. zmiana zasad oznaczania towarów na potrzeby VAT. Towary od 1 lipca oznaczać należy przy użyciu Nomenklatury scalonej (CN). Warto zwrócić uwagę na to, że od lipca przestała obowiązywać również dotychczas stosowana Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008). Zastąpiło ją PKWiU 2015, za pomocą której należy aktualnie oznaczać usługi.

» Nowe rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek VAT

Kody CN i PKWiU 2015 na fakturze - obowiązkowe, czy nie?

Wątpliwości budzi kwestia konieczności umieszczania na wystawianych fakturach po 1 lipca kodów CN lub kodów PKWiU 2015. Odpowiedzi na to pytanie dostarczy nam art. 106e ustawy o VAT (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535). Wskazuje on dokładną listę elementów, które obowiązkowo powinny znaleźć się na każdej fakturze. Na liście nie ma jednak wskazania kodów Nomenklatury scalonej (CN), czy numerów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Oznacza to, że aktualnie wystawiane faktury nie muszą być modyfikowane na potrzeby zmian wprowadzonych 1 lipca. Zasady wystawiania faktur, nie uległy bowiem zmianie. Podatnicy mogą zamieszczać kody CN na fakturach, by ułatwić nabywcom weryfikację zastosowanej stawki VAT. Nie jest to jednak obowiązkowe.

» Zmiany w VAT od 1 lipca 2020 roku

Numer PKWiU przy towarach zwolnionych z VAT

Zasadniczo nie ma obowiązku umieszczania na fakturach numerów PKWiU. W przypadku sprzedaży towarów i usług zwolnionych z podatku VAT, podatnik zobowiązany jest jednak do podania podstawy prawnej zastosowanego zwolnienia. Reguluje to § 3 pkt. 1h rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. 2013 poz. 1485). Zgodzie z przepisem faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych z VAT powinna zawierać ,,wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku;”.

Oznacza to, że podatnik jako podstawę zwolnienia z VAT może umieścić na fakturze zarówno przepis ustawy o VAT, jak i numer PKWiU. Umieszczanie jednak samego numeru PKWiU nie jest obowiązkowe.  

Zmiany w VATVATKoronawirus w PolsceHOT