Nowe rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek VAT

Katarzyna Sudaj

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług. Wynika to z nowej matrycy stawek VAT, która wejdzie w życie 1 lipca 2020 roku.

» Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca

Przed weekendem pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Tabele z wykazem towarów i usług opodatkowanych stawkami preferencyjnymi VAT w wysokości 5% i 8% zostały przeniesione z rozporządzenia do znowelizowanej ustawy o VAT. To skutek ostatniej nowelizacji ustawy o VAT i zmian w załącznikach nr 3 i 10 do niej.

W uzasadnieniu czytamy, że celem tego projektu jest dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2020 poz. 527, 715 i 736) do nowej matrycy stawek VAT.

Inaczej od 1 lipca 2020 r. (data stosowania przepisów ustawy zmieniającej) niektóre przepisy rozporządzenia będą się co do zasady dublowały w pewnym zakresie z przepisami ustawy o VAT. Konieczna zatem jest nowelizacja ww. rozporządzenia i uchylenie jego zbędnych przepisów.

» Zmiany w VAT od 1 lipca 2020 roku

Przypomnijmy, że przepisy w zakresie nowego systemu stawek VAT miały być stosowane od 1 kwietnia 2020 r. , jednak termin ten przesunięto na 1 lipca br. Tylko obniżone stawki VAT dla e-booków i e-prasy zaczęły obowiązywać 1 listopada 2019 r.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2020 r.

Zmiany w VATVATHOT