Czy i jak wpisać dochód ze sprzedaży mieszkania w PIT-39?

Redakcja PIT.pl

Podatnik zapytał Krajową Informację Skarbową, czy ma wpisać w deklarację PIT-39 sprzedaż mieszkania i od czego zapłacić podatek? W 2020 r. sprzedał mieszkanie, które kupił w 2019 roku. Ze sprzedaży uzyskał dochód, a część pieniędzy ma przeznaczyć na zakup nowego mieszkania. Akt notarialny podpiszę dopiero w grudniu 2021 roku.

KIS odpowiada: Podatek płacisz od podstawy opodatkowania, czyli różnicy między uzyskanym dochodem, a dochodem, który jest zwolniony od podatku.

» Podatku możesz uniknąć. Zastosuj ulgę mieszkaniową

W PIT-39 (wersja 10) wpisz:

  • poz. 20 – przychód ze sprzedaży mieszkania,
  • poz. 21 – koszty uzyskania przychodów, czyli wydatki poniesione na nabycie sprzedanego mieszkania,
  • poz. 22 – sumę odpisów amortyzacyjnych (jeżeli były dokonywane od sprzedanego mieszkania),
  • poz. 23 – dochód, który wyliczasz wg wzoru:


Źródło: shutterstock.com

jeśli nie dokonywałeś odpisów amortyzacyjnych, to:

dochód = przychód (poz. 20) - koszty uzyskania przychodów (poz. 21)

jeśli dokonywałeś odpisów amortyzacyjnych, to:

dochód = [przychód (poz. 20) – koszty uzyskania przychodów (poz. 21)]  + odpisy amortyzacyjne (poz. 22)

  • poz. 25 – dochód zwolniony od podatku, który wyliczasz wg wzoru:

dochód wolny od podatku = dochód (poz. 23) x [deklarowane wydatki na cele mieszkaniowe/przychód (poz.20)]

  • poz. 26 – podstawę obliczenia podatku, którą wyliczasz wg wzoru:

podstawa obliczenia podatku = dochód (poz. 23) - dochód zwolniony (poz. 25)

  • poz. 27 – podatek od dochodów, czyli 19% podstawy obliczenia podatku (poz. 26).

Podatnicy pytają również o inne kwestie związane z PIT-39:

W 2000 roku kupiłam z mężem mieszkanie. Mieliśmy wspólność ustawową małżeńską. Mąż zmarł w 2017 roku. Nieruchomość odziedziczyłam wyłącznie ja. Sprzedałam ją w 2020 roku. Czy muszę zapłacić podatek PIT?

Nie płacisz podatku ani nie składasz zeznania. Sprzedałaś nieruchomość po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kupiłaś mieszkanie z mężem.

W sierpniu 2020 r. sprzedałam mieszkanie odziedziczone po mamie. Moja mama zmarła w 2016 roku. Mama była właścicielką tej nieruchomości od 1990 r. Czy w tej sytuacji będę musiała zapłacić podatek PIT?

Nie płacisz podatku ani nie składasz zeznania podatkowego. Sprzedałaś nieruchomość po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym mama nabyła lub wybudowała nieruchomość.

W sierpniu 2020 r. sprzedałem lokal mieszkalny, który dostałem w spadku po mamie. Mama zmarła w grudniu 2016 roku. Nieruchomość kupiła dwa miesiące wcześniej. Wypłaciłem zachowek dla spadkobierców ustawowych. Czy mogę ten wydatek wpisać do kosztów uzyskania przychodu w zeznaniu PIT-39?

Tak. Zachowek, który wypłaciłeś możesz wpisać do kosztów uzyskania przychodów w PIT-39.

Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa

NieruchomościPodatek PITRozliczenie roczne