Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Czy emeryt może przekazać 1% podatku za 2017 rok? PIT-OP

28.02.2018 10:00 (aktualizacja: )

Na wstępie trzeba podkreślić, iż przekazanie 1 % podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego jest całkowicie dobrowolne. Warto jednak w ten sposób dać szansę wsparcia finansowego wybranej instytucji zajmującej się istotną społecznie działalnością. O tym jak istotne to może być wsparcie dla tych organizacji, świadczy fakt, że w roku 2016 wszystkie OPP zebrały łącznie 617,5 mln złotych.

Emeryt przekaże 1% na rzecz OPP

Czy emeryt może przekazać 1% podatku za 2017 rok? PIT-OP / YAY foto

 

Takie przekazanie nie stanowi darowizny ani ulgi podatkowej. Ponadto wskazana organizacja musi być na liście organizacji pożytku publicznego, którą prowadzi Minister Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na swoje uprzywilejowanie takie organizacje podlegają ściślejszej kontroli i powinny stosować wewnątrz organizacji bardzie wymagające mechanizmy samokontroli, a także transparentności działań i finansów.

Nowe uprawnienia dla emerytów i rencistów

Od dnia 15 marca 2017 r. zmieniła się sytuacja podatników, którzy osiągają przychody jedynie za pośrednictwem organu rentowego i nie składają samodzielnie zeznania rocznego, gdyż takie zeznanie przygotowywane jest za podatnik przez organ wypłacający świadczenie emerytalne. Do tego dnia nie mogli oni przekazać 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, gdyż przekazanie 1% podatku możliwe było jedynie za pomocą wniosku, który stanowił element rocznego zeznania podatkowego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Po wejściu w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 528). wprowadzone nowe przepisy, umożliwiają takim podatnikom przekazanie 1 % podatku na wybraną przez siebie organizację.

Emeryt lub rencista może złożyć oświadczenie o przekazaniu 1 % podatku na druku PIT-OP. Wzór tego formularza określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1 % podatku organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2017r. poz. 539). Prawo takie przysługuje podatnikowi, który otrzymał od organu rentowego informację podatkową PIT-40A z rocznym obliczeniem podatku, czyli takiemu, który sam nie musi wypełniać dodatkowego zeznania rocznego.

W jaki sposób złożyć formularz i w jakim terminie?

Formularz PIT-OP należy złożyć o urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Termin do złożenia oświadczenia upływa 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Możliwe jest również przesłanie formularza za pośrednictwem Portalu Podatkowego, korzystając z formularza online, interaktywnego lub z aplikacji e-Deklaracje Desktop. Jednakże trzeba pamiętać, że aby złożyć formularz w ten sposób konieczne jest autoryzowanie podpisu. Niektóre z banków umożliwiają także skorzystanie z pośrednictwa bankowości online w ramach prowadzonego rachunku.

Jak wypełnić PIT-OP?

Wypełnianie formularza PIT-OP nie jest skomplikowane, zawiera się ona na 1 stronie. Każda organizacja pożytku publicznego posiada swój numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, który można bez problemu odszukać za pomocą wyszukiwarki online. Właśnie ten numer należy wpisać we formularzu PIT-OP w części C. W kolejnej części formularza podatnik może wskazać cel szczególny, na jaki ma być przekazany 1 % wyliczonego podatku. Podatnik ma również możliwość wyrażenia zgody na podanie organizacji pożytku publicznego, której przekazujemy 1%, jego danych osobowych. W ten sposób dana instytucja będzie wiedziała, kto jej przekazał kwotę. Podatnik może również podać dodatkowe informacje o sobie, np. numer telefonu, aby w ten sposób ułatwić kontakt ze strony urzędu skarbowego.

Co jeśli emeryt jeszcze zarabia dodatkowo w inny sposób?

Zdarzyć się może, iż emeryt czy rencista oprócz otrzymanej emerytury lub renty, zarabia dodatkowo w inny sposób. Wówczas nie może wypełnić druku PIT-OP, ponieważ w związku z uzyskiwaniem dochodów z innych tytułów musi samodzielnie złożyć zeznanie roczne np. na druki PIT-37 bądź PIT -36. W takim wypadku przekazanie 1 % jest nadal możliwe, gdyż zeznania te zawierają stosowne pozycje w których wskazuje się chęć skorzystania z takiej możliwości oraz podaje organizację pożytku publicznego, której środki maja zostać przekazane.

adw. Łukasz Wieszczeczyński,
Kancelaria TWZ