Czas na zapłatę składek ZUS za styczeń 2022 r. Pierwszy raz w nowym terminie

Iwona Maczalska

W lutym 2022 roku przedsiębiorcy po raz pierwszy zapłacą składki ZUS społeczne i zdrowotne w nowym terminie. Termin do 10. dnia miesiąca przestał już bowiem obowiązywać.

» Luty 2022. Dłuższy termin na zapłatę ZUS, czas na ZUS DRA

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów Polskiego Ładu, przedsiębiorcy zyskali więcej czasu na zapłatę składek ZUS. W 2022 roku zmieniły się bowiem wcześniej obowiązujące terminy opłacania składek ZUS społecznych i zdrowotnych.

Czas na zapłatę ZUS za styczeń 2022

Źródło: shutterstock

» Składki ZUS i dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2022. Termin do 10. czy do 20. lutego?

Składki ZUS za styczeń 2022 r. pierwszy raz w nowym terminie

W lutym przedsiębiorcy po raz pierwszy zapłacą składki ZUS w nowym, dłuższym terminie. W przypadku niektórych przedsiębiorców termin zapłaty składek nie przypada już 10. dnia miesiąca.  Terminy te zostały wydłużone i uzależnione m.in. od tego, czy przedsiębiorca posiada osobowość prawną.

ZUS w lutym 2022 - do kiedy?

Nowe terminy objęły prawie wszystkich płatników. Wyjątkiem są jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, dla których termin pozostanie bez zmian – do 5. dnia następnego miesiąca. Jak zmienią się terminy dla reszty płatników?

W przypadku pozostałych płatników składek, w myśl Polskiego Ładu ostateczny termin zapłaty ZUS będzie zależał od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie:

  • termin do 15. dnia następnego miesiąca dotyczyć będzie płatników posiadający osobowość prawną (spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia),
  • termin do 20. dnia następnego miesiąca obejmować będzie pozostałych płatników składek, np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia oraz spółek osobowych.

Oznacza to, że przedsiębiorcy po raz pierwszy zapłacą składki ZUS w wydłużonym terminie w miesiącu lutym. Ze względu jednak na to, że 20 luty przypada w niedzielę – ostateczny termin zapłaty składek za styczeń 2022, będzie mijał dopiero w poniedziałek 21 lutego.

ZUSSkładka zdrowotnaPolski Ład