Covid-19: Zmiany w obostrzeniach od 1 marca 2022 r. Co z kwarantanną i izolacją?

Ewelina Czechowicz

Od 1 marca zniesiona zostaje część obostrzeń covidowych.  Przestaną obowiązywać m.in. wszystkie limity osób – w tym w sklepach, restauracjach, miejscach kultury, transporcie, a także podczas spotkań i imprez. Ponownie zostaną otwarte dyskoteki, kluby i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Co się zmieni i jak obecnie wyglądają zasady odbywania kwarantanny i izolacji? - odpowiadamy

Pandemia koronawirusa się nie skończyła. Nadal odnotowywane są kolejne przypadki zachorowań. Jednak ich mniejsza ilość spowodowała zniesienie części dotąd obowiązujących obostrzeń.  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zdecydowano o powrocie normalnej pracy do urzędów. Niezmiennie jednak osoby zakażone będą podlegać izolacji, a ich domownicy zmuszeni będą poddać się kwarantannie. 

Izolacja w przypadku zakażenia COVID-19

W przypadku zachorowania na Covid-19 osoba z pozytywnym wynikiem testu zobowiązana jest do podanie się izolacji.  Izolacja trwa 7 dni, jeżeli nie wystąpiły u Ciebie objawy COVID-19. Lekarz POZ bedzie miał możliwość przedłużenia izolacji jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby zakoażonej. 

Zmiany w obostrzeniach od 1 marca 2022 r.

Źródło: shutterstock

Izolacja w przypadku medyków, żołnierzy lub funkcjonariuszy

Osoby wykonujące zawody medyczne, będący żołnierzami czy funkcjonariuszami odbywają izolacje na następujących zasadach:

  • 7 dni (od dnia uzyskania  pierwszego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2),
  •  lub 5 dni (jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest negatywny).

Zasady odbywania kwarantanny

Aktualnie obowiązek odbycia kwarantanny mają:

  • współdomownik osoby zakażonej COVID-19

W sytuacji kiedy choruje osoba z którą mieszkamy, i uzyskała ona pozytywny wynik testu na Covid-19 zostaniemy objęci kwarantanną.  Obecnie kwarantanna trwa tyle, ile izolacja współdomownika.

Zwolnienie z kwarantanny

Zwolnić się z odbycia kwarantanny mają możliwość osoby zaszczepione, które uzyskają negatywny wynik testu. Test jest obowiązkowy dla zwolnienia się z kwarantanny. Osoba która nie jest zaszczepiona może zostać zwolniona z kwarantanny w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu po zakończeniu

Osoby przyjeżdżające do Polski bez  ważnego UCC

Kwarantanna obowiązuję również osoby które wracają z  zagranicy i nie mają ważnego UCC, wówczas kwarantanna wynosi i 7 dni.

Praca zdalna w czasie kwarantanny lub izolacji, świadczenia za czas izolacji

Osoby odbywające kwarantannę traktowane są co do zasady jak osoby niezdolne do pracy. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się bowiem niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jak również niemożność powstałą wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny. Stąd pracownik, który został skierowany na kwarantannę, może ubiegać się o wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Jeżeli stan zdrowia mu na to pozwala i ma możliwości pracy zdalnej, może ją wykonywać, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia. Na pracę zdalną w czasie kwarantanny lub izolacji musi wyrazić zgodę pracodawca.

Praca zdalna w urzędach od 1 marca 2022 r.

W związku ze zmianami w obostrzeniach nie przedłużono polecenia pracy zdalnej w urzędach. Oznacza to, że od 1 marca wszystkie urzędy w kraju powinny już pracować tak jak przed wybuchem pandemii.

Koronawirus w PolsceFormy zatrudnieniaKodeks pracyChoroba, wypadekHOT