Brak numeru PESEL uchodźcy uniemożliwi wypłatę 40 zł dodatku za zakwaterowanie

Iwona Maczalska

Osoby, które goszczą u siebie obywateli Ukrainy mogą ubiegać się o przyznanie 40 zł dodatku. Aby jednak złożyć wniosek konieczne jest podanie numeru PESEL uchodźcy. Bez niego uzyskanie dodatku będzie niemożliwe.

» 40 zł świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania uchodźcy. Dla kogo i na jakich zasadach?

Do Redakcji PIT.pl zgłaszają się osoby mające problem z uzyskaniem dodatku 40 zł z tytułu udzielenia zakwaterowania obywatelowi Ukrainy. Okazuje się, że brak numeru PESEL uchodźcy, pomimo chęci złożenia wniosku i udokumentowania faktu udzielenia miejsca do zamieszkania, jest dużym problemem w ubieganiu się o dodatek. Brak PESEL-u uchodźcy na tyle komplikuje sprawę, że w zasadzie uniemożliwia wnioskowanie o dodatek.  

 

Źródło: komentarze PIT.pl

» Nowy wzór wniosku o świadczenie 40 zł za zakwaterowanie obywatela Ukrainy. Potrzebny PESEL

Wniosek o 40 zł dodatku bez numeru PESEL

Wiele obywateli Ukrainy, którzy zamieszkali w Polsce po rozpoczęciu wojny w swoim kraju, nadal nie posiada wyrobionego numeru PESEL. Powodem tego mogą być nie tylko problemy językowe i obawa przez wizytą w urzędzie, lecz także nadzieja na szybki powrót do kraju. Okazuje się jednak, że niedopełnienie spraw urzędowych skomplikuje normalne funkcjonowanie w Polsce nie tylko samemu uchodźcy, lecz także osobie, która zapewniła mu zakwaterowanie i chciałaby z tego tytułu uzyskać 40 zł dodatku. Posiadanie numeru PESEL jest bowiem obowiązkową pozycją znajdującą się we wniosku o dodatek. Aktualnie nie ma już możliwości podawania numeru paszportu.

Wzór wniosku o 40 zł świadczenia pieniężnego

Źródło: rcl.gov.pl

Jak informują osoby goszczące uchodźców – brak numeru PESEL traktowane jest przez urzędników jako brak spełnionych wymogów uprawniających do ubiegania się o wypłatę 40 zł świadczenia pieniężnego i często uniemożliwia złożenie wniosku. Co zatem robić?

Zachęcamy do zachowania cierpliwości. Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna ,,Przed rozpatrzeniem wniosków bez numerów PESEL ośrodek będzie występował o interpretację przepisów do urzędu wojewódzkiego". Być może już niebawem pojawią się zatem nowe przepisy, które uregulują kwestię składania wniosku przy braku numeru PESEL uchodźcy. 

Numer PESEL dla uchodźcy

Zgodnie z treścią przepisów specustawy obywatele Ukrainy mogą przebywać legalnie w Polsce przez 18 miesięcy liczonych od 24 lutego 2022 r. jeśli osoby te wjechały legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przez ukraińsko-polską granicę w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski. Osoby te zobowiązane są jednak do wyrobienia numeru PESEL. Wnioski o nadanie numeru PESEL można składać od 16 marca 2022 roku. W jaki sposób szybko i sprawnie złożyć wniosek? Kompleksowy poradnik znajdziesz poniżej:

1.      PESEL dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, wnioski będzie można składać od 16 marca,

2.      Польський ідентифікаційний код (PESEL) для біженців з України

 

Pomoc Ukraina