Boże Narodzenie 25. grudnia przypadnie w sobotę. Czy pracownik może odebrać dzień wolny?

Iwona Maczalska

W 2021 roku święta Bożego Narodzenia przypadną w weekend. Pierwszy dzień świąt 25. grudnia wypadnie w sobotę. Czy pracownik może z tej okazji odebrać dodatkowy dzień wolny od pracy?

» Dni wolne od pracy - Wymiar czasu pracy 2021 - 2022

Pod koniec grudnia świętować będziemy Boże Narodzenie. Ponieważ pierwszy dzień świąt 25. grudnia przypada w tym roku sobotę pracownicy mają wątpliwości, czy mogą odebrać dodatkowy dzień wolny od pracy. Wyjaśniamy, czy jest taka możliwość.

Boże Narodzenie w sobotę a dodatkowe wolne dla pracownika

Źródło: shutterstock

» W grudniu nowe święto państwowe. Czy zyskamy dodatkowe wolne?

Dodatkowy dzień wolny od pracy za święto 25 grudnia

Prawo do odebrania dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę, ściśle regulują przepisy Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 130 § 2 KP ,, Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Dla pracowników oznacza to dodatkowy dzień wolny od pracy, dla pracodawców konieczność obniżenia wymiaru czasu pracy i udzielenia dodatkowego dnia wolnego.

Oznacza to, że pracownicy mają prawo odebrać dodatkowy dzień wolny za pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia (25.12), który w 2021 roku przypada w sobotę.

» 3-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2021 - 2022 roku

Kiedy można odebrać dodatkowy dzień wolny?

O terminie, w jakim pracownik może odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę decyduje pracodawca. Dodatkowe wolne powinno jednak zostać udzielone w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypadło święto. W praktyce jednak najczęściej dnia wolnego udziela się zaraz po święcie. Nie ma jednak przeciwskazań, by wolnego udzielić również przed świętem np. w wigilię 24 grudnia.

W grudniu nowe święto państwowe

W grudniu 2021 roku po raz pierwszy obchodzić będziemy nowe święto państwowe. Chodzi o dzień 27. grudnia - rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. Czy będzie to dzień wolny od pracy? Wyjaśniamy w artykule ,,W grudniu nowe święto państwowe. Czy zyskamy dodatkowe wolne?".

Wymiar czasu pracyPodatki 2021